Yönetilen Servisler

Tüm kurumlar için, hem günlük BT operasyonlarını hem de çoklu hizmet ve ürün tedarikçileri ile olan ilişkileri yönetmek, oldukça zor ve yorucu bir süreçtir. Kurumların, tüm bilgi ve iletişim teknolojileri ortamının yönetimini güvenilir bir servis sağlayıcıdan almaları, onlara büyük verimlilik sağlar.
Bu noktadan hareketle, biz de Netaş olarak, firmalara hizmet yönetimi sunuyoruz. Dolayısıyla, kurumlar, ana işlerine odaklanabilir biz de teknoloji yönetimi sorumluluğunu üzerimize alırız.
Kurumlara standart hizmetlerin yanı sıra , ihtiyaçlarına yönelik, özgün altyapıya uygun bir modele dayanan “yönetilen hizmet” de sunabiliriz. Özel uzmanlık gerektiren ya da projenin zaman veya maliyet gibi kısıtlayıcı parametrelere sahip olduğu durumlarda, müşterimizle birlikte en uygun çözüme karar verip uygulamaya en kısa sürede geçebiliriz. Müşterilerimizin kendi ana faaliyet alanlarına odaklanmasına ve BT yatırım maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalarımızda, geniş bir ITIL deneyimine sahibiz.

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)

Artan siber tehditler karşısında, tüm kurum ve kuruluşlar çevresel güvenlik ve veri güvenliği yatırımlarını artırıyor. Günümüzde birçok kuruluş onlarca değişik güvenlik teknolojisini entegre şekilde çalıştırmakta ve güvenlik kayıtlarını izleyip olayları tespit etmekte zorlanıyor. Teknolojilerdeki hızlı değişime, yetkin personeli bulmanın, eğitmenin ve görevde tutmanın zorluğu ile bütçe kısıtları da eklenince, etkili bir güvenlik izleme ve olay müdahale altyapısı işletmenin zorluğunu tüm kuruluşlar hissediyor.
Netaş olarak, entegre bir şekilde çalışan Ağ ve Güvenlik Operasyon Merkezi’ni; bu ihtiyaçları karşılamak, kuruluşların yaptıkları güvenlik yatırımlarından mevcut personelleriyle azami verimi almalarını sağlamak üzere yapılandırdık. Merkez, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış personelin 7x24 görev yaptığı, global teknoloji ortakları ve alanında lider teknolojilerin entegre şekilde çalıştığı küresel standartlara göre işletiliyor. Hizmet verdiği kuruluşların tabi olduğu kanunlar, yönetmelikler ve endüstri standartlarına uyumlarını sağlayacak şekilde denetlenebilen merkez, gerekli sertifikasyonlara sahip olarak işletiliyor.
Merkezden verilecek hizmetler, kuruluşların siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu dört temel yetkinliği sağlayacak biçimde geliştirildi:

 • Önleme
 • Tespit
 • İstihbarat
 • Müdahale

Merkezin, müşterilerine verdiği hizmet seviyesini garantilemesinin amacı, kuruluşların, milyonlarca uyarı arasından gerçek tehditlere en hızlı şekilde odaklanmasını; bu tehditlere riski ve potansiyel zararı azaltacak şekilde müdahale edilmesini sağlamak.

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC), Netaş Yönetilen Güvenlik Hizmetleri platformunun bir parçasıdır. Bu platform, Netaş’ın özgün teknoloji çözümleri, 3.parti güvenlik çözümleri ve büyük veri teknolojileri kullanılarak yenilikçi ve kuruluşların ihtiyacına uygun servislerin verilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Merkezde verilen servisler:

 • Merkezi kayıt saklama, kayıtların ilişkilendirilmesi ve raporlama
 • Güvenlik olaylarına müdahale
 • Dağıtık hizmet dışı bırakma (DDoS) saldırılarını engelleme
 • Zayıflık analizi
 • Uygulama güvenlik testleri
 • 24x7 siber tehdit istihbaratı
 • VOIP güvenliği
 • Güvenlik altyapısının yönetimi
 • Yasal uyum raporlama
 • Sosyal medya raporlama
 • Marka koruma

Ağ Operasyon Merkezi

Netaş Ağ Operasyon Merkezi, kurumumuzun sistem entegratörü vizyonuna uygun olarak potansiyel şirketlerin merkezi yönetim için gerekli altyapılarının kurulumu ve ilgili personelin istihdamı maliyetlerini en az düzeyde tutarak en kaliteli servisi sağlayabilmek amacıyla 7/24 ağ izleme ve yönetimi desteği veriyor.
Müşterilerimizin tüm iş verilerini sağlayan sistem ve ağ altyapıları sürekli ve merkezi olarak izleniyor ve gerekli aksiyonlar en kısa sürede alınarak iş sürekliliği anlamında ağ ve sistem altyapısı yönetimine proaktif bir yaklaşım getiriliyor.

Ağ Operasyon Merkezi Hizmeti:

 • Ağ ve sistem yönetimi konusunda uzman, deneyimli destek mühendisleri ve teknisyenlerden oluşan ekiple, 7x24 aktif faaliyet gösteriyor.
 • Kurum ağını oluşturan cihazlardan eşzamanlı olarak toplanan bilgiler, belirli zaman aralıkları içinde raporlanıyor.
 • • Ağ üzerinde oluşan problemler önceden saptanarak kısa sürede gideriliyor ve iş akışı kesintiye uğramadan devamlılığı sağlanıyor.
 • • Ağ performans ölçümleri yapılıp değerlendirilerek, gerekli optimizasyon ve sistemlerin ideal performansta çalışması sağlanıyor.
 • • Yazılım güncellemeleri, tek bir merkezden zamanında gerçekleştiriliyor.

Ağ Operasyon Yönetiminin Unsurları:

Konfigürasyon Yönetimi

Tüm varlıkların (donanım, yazılım, ağ ürünleri, belgeleme, bağlı sistemler) tanımlanmasını, ayrıntılı bilgilerinin tutulmasını, tarihçesinin izlenip raporlanmasını sağlar.

Değişiklik Yönetimi

Kurum tarafından belirlenen standart yöntem ve prosedürlerin kullanımını sağlar. Değişiklikle ilgili olayların servis kalitesi üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesini ve bunun sonucunda kurumun günlük işlemlerinin hızlandırılmasını gerçekleştirir.

Sürüm Yönetimi

Netaş tarafından oluşturulacak ya da kurumun dışarıdan sağlayacağı donanımsal veya yazılımsal yeni sürümlerin denetlenmesini ve dağıtılmasını sağlar.

Olay Yönetimi

BT olay yönetimi sürecine uygun olarak, hizmet süresince ortaya çıkan olayların tespiti, analiz edilmesi ve ortadan kaldırılması için doğru kararlar verir.

Problem Yönetimi

Problem yönetiminin amacına uygun olarak, hizmet verilen BT altyapısı içerisindeki kök sorunları bulmaya yönelik çalışmaların yapılmasını, sorunların tekrar etmeyecek şekilde ortaya çıkmasının engellenmesini sağlar.

Microsoft Operasyon Merkezi

Netaş olarak, 20 yılı aşkın süredir 200'ün üzerinde şirkete Microsoft Çözümleri sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz.  Bu süre zarfında müşterilerimizde Microsoft ürünlerinin değişen yapısına adapte olma, ürünlerin özelliklerinden maksimum faydayı sağlama, farklı konularda yetkin kaynakları bir arada bulundurma gibi konularda önemli bir ihtiyacın olduğunu gözlemledik. Bu ihtiyaçları karşılamak ve müşterilerimize daha yüksek katma değer sağlamak amacıyla Microsoft Servis Merkezi'ni oluşturduk. Netaş Microsoft Servis Merkezi sayesinde müşterilerimiz Microsoft ürünlerinden şirketlerine en yüksek faydayı sağlıyor, yatırımlarının karşılığını en üst seviyede alıyor.

Microsoft Servis Merkezi'nin organizasyonu, 7x24 çalışan operasyonu aksatmayacak, SLA'leri yerine getirebilecek kapasitede yapılanmış bulunuyor. Organizasyonda çağrı merkezi, operasyon ekibi, danışman ekip ve Microsoft Premier ekibi yer alıyor. 

Microsoft Servis Merkezi Kapsamındaki Hizmetler:

 • Microsoft ürünleri operasyon ve işletimi
 • Microsoft Azure ile bulut dönüşümü (sistemleri buluta taşıyan yapı)
 • Tek seferlik danışmanlık
 • Periyodik danışmanlık (Microsoft ürünlerinden en etkin şekilde faydalanmayı sağlayacak yapı)
 • Microsoft ürünleri kullanım raporları ve optimizasyon fırsatları

Microsoft Servis Merkezi'nin kapsamı Microsoft ürünleri ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriliyor. Detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşın.