Siber Güvenlik Hizmetleri

Tüm kurumlar için, hem günlük BT operasyonlarını hem de çoklu hizmet ve ürün tedarikçileri ile olan ilişkileri yönetmek, oldukça zor ve yorucu bir süreçtir.  Tüm bilgi ve iletişim teknolojileri ortamının yönetimini güvenilir bir servis sağlayıcıdan almaları, kurumlara büyük verimlilik sağlar. 

 

Bu amaçla ihtiyaçlara yönelik, özgün altyapıya uygun bir modele dayanan “Yönetilen Hizmetler” sunuyoruz. Özel uzmanlık gerektiren ya da projenin zaman veya maliyet gibi kısıtlayıcı parametrelere sahip olduğu durumlarda, müşterimizle birlikte en uygun çözüme karar verip uygulamaya en kısa sürede geçiyoruz. Geniş bir ITIL deneyimine sahip olarak, müşterilerimizin kendi ana faaliyet alanlarına odaklanmasına ve BT yatırım maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyoruz.

 

Artan siber tehditler karşısında, tüm kurum ve kuruluşlar çevresel güvenlik ve veri güvenliği yatırımlarını artırıyor. Günümüzde birçok kuruluş onlarca değişik güvenlik teknolojisini entegre şekilde çalıştırmakta ve güvenlik kayıtlarını izleyip olayları tespit etmekte zorlanıyor. Teknolojilerdeki hızlı değişime, yetkin personeli bulmanın, eğitmenin ve görevde tutmanın zorluğu ile bütçe kısıtları da eklenince, etkili bir güvenlik izleme ve olay müdahale altyapısı işletmenin zorluğunu tüm kuruluşlar hissediyor.

Tüm bu ihtiyaçları karşılamak, kuruluşların yaptıkları güvenlik yatırımlarından mevcut personelleriyle azami verimi almalarını sağlamak üzere yapılandırdığımız Güvenlik Operasyon Merkezi, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış personelin 7/24 görev yaptığı, global teknoloji ortakları ve alanında lider teknolojilerin entegre şekilde çalıştığı küresel standartlara göre işletilmekte.

Diğer taraftan kritik iş uygulamalarınızın 7/24 kesintisiz çalışması için sistem ve ağ altyapısını servis izleme araçları ile izliyor ve proaktif olarak uygulamalarınızda oluşabilecek sorunların önceden tespit edilmesi ve bu sorunlara karşı önlem alınmasını sağlıyoruz. Bunun için oluşturulan Ağ Operasyon Merkezimiz, kurumumuzun sistem entegratörü vizyonuna uygun olarak işletmelerin merkezi yönetim için gerekli altyapılarının kurulumu ve ilgili personelin istihdamı maliyetlerini en az düzeyde tutarak en kaliteli servisi sağlayabilmek amacıyla ağ izleme ve yönetimi desteği vermektedir.

 

 

 

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (CSOC)

Teknolojilerdeki hızlı değişime, yetkin personeli bulmanın, eğitmenin ve görevde tutmanın zorluğu ile bütçe kısıtları da eklenince, etkili bir güvenlik izleme ve olay müdahale altyapısı işletmenin zorluğunu tüm kuruluşlar hissediyor.

Netaş olarak, entegre bir şekilde çalışan Siber Güvenlik Operasyon Merkezini; bu ihtiyaçları karşılamak, kuruluşların yaptıkları güvenlik yatırımlarından mevcut personelleriyle azami verimi almalarını sağlamak üzere yapılandırdık. Merkez, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış personelin 7/24 görev yaptığı, global teknoloji ortakları ve alanında lider teknolojilerin entegre şekilde çalıştığı küresel standartlara göre işletiliyor. Hizmet verdiği kuruluşların tabi olduğu kanunlar, yönetmelikler ve endüstri standartlarına uyumlarını sağlayacak şekilde denetlenebilen merkez, gerekli sertifikasyonlara sahip olarak işletiliyor.

Merkezden verilecek hizmetler, kuruluşların siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu dört temel yetkinliği sağlayacak biçimde geliştirildi:

 • Önleme
 • Tespit
 • İstihbarat
 • Müdahale

Merkezin, müşterilerine verdiği hizmet seviyesini garantilemesinin amacı, kuruluşların, milyonlarca uyarı arasından gerçek tehditlere en hızlı şekilde odaklanmasını; bu tehditlere riski ve potansiyel zararı azaltacak şekilde müdahale edilmesini sağlamak.

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (CSOC), Netaş’ın özgün teknoloji çözümleri ve 3. parti güvenlik çözümleri kullanılarak yenilikçi ve kuruluşların ihtiyacına uygun servislerin verilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Merkezde verilen servisler:

 • Merkezi kayıt saklama, kayıtların ilişkilendirilmesi ve raporlama
 • Güvenlik olaylarına müdahale
 • Güvenlik olaylarına müdahale otomasyonu
 • Bilgi güvenliği zayıflık analizi
 • Zaafiyet yönetimi
 • Sürekli penetrasyon testi
 • Uygulama güvenlik testleri
 • 24x7 siber tehdit istihbaratı
 • VOIP güvenliği
 • Güvenlik altyapısının yönetimi
 • Yasal uyum raporlama
 • Marka koruma

 

Yönetilen Hizmetler

“Yönetilen Hizmetler”, BT varlıklarının kurum ve kuruluşlar adına yönetilmesidir. İşletmelerin maliyetlerini düşürmek ve operasyonlarının iyileştirilmesi adına proaktif temelli yönetim ve kontrolünü Netaş güvencesi ile sağlıyoruz. Türkiye ve bölgedeki geniş servis yetkinliğimiz ve 7/24 izleme-destek yapabilen uzman ekiplerimizle kurumları dijital geleceğe güvenle taşıyoruz.

Hizmetler

 • Sistem ve Ağ İzleme
 • Güvenlik Altyapısının Yönetimi

Yönetilen Servislerin Faydaları

 • Servis Kalitesinin Arttırılması
 • BT Servislerinde Performans ve Verimliliğin Arttırılması
 • BT Maliyetlerinin Azaltılması
 • Kurumların Ana İşlerine Odaklanabilmesi
 • Proaktif ve Uzman Tek Servis ve Çözüm Noktası
 • ITIL Uyumlu BT Servis Süreç Yönetimi
 • Servis Seviyeleri Anlaşmaları ile Risklerin Azaltılması
 • İş Sürekliliğin Desteklenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 Derece Siber Güvenlik Kampanyası

Kampanya detayları için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!