Gelişmiş Profesyonel Hizmetler

BT altyapısından uygulama seviyesine kadar olan döngüde, çeşitli uzmanlıkların entegre edilerek uçtan uca sunulduğu danışmanlık hizmetleridir.

Danışmanlık Hizmetleri

Müşterilerimizin iş, plan ve problemleriyle en iyi örtüşecek BT çözümünün üretilmesini, müşterideki mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleriyle hedeflenen yapılar, sistemler ve süreçler arasındaki farklılıklar ile entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konulmasını kapsar. Bu kapsamda, iyileştirme önerileri sunarak ve/veya müşteri BT sistemleri ve uygulama süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetleri de mevcuttur.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Network ve Güvenlik Danışmanlığı
 • Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı
 • Sistem Danışmanlığı

 

Kuruluş Hizmetleri

Şirketler, öncelikle, kendileri için doğru olan teknolojiyi seçip tedarik etmek zorundalar. Bu teknolojinin en uygun şekilde ve doğru zamanlama doğru lokasyona kurulması ve entegre edilmesi gerekiyor. Test işlemlerinin ardından sistemin verimli bir şekilde işletilmesinin sağlanması çok büyük bir önem taşıyor.

Uygulama ekiplerimiz, şirketlerin teknoloji varlıklarının doğru lokasyona ve zamanında ulaştırılmasını ve konunun uzmanları tarafından ortama kusursuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Türkiye’nin çoğu noktasını hizmet şemsiyesi altına alan şubelerimiz ve iş ortaklarımız, teori ve uygulama alanında geniş bir tecrübeye sahip oldukları için, bu konuda müşterilerimize kusursuz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Network ve Güvenlik Danışmanlığı

Farklı servisler gerektiren ve sürekli olarak gelişen uygulamalar sayesinde giderek daha gelişkin bir yapıya kavuşan günümüzün ağlarında doğru gözlemleme ve analizin eksikliği, kimi zaman iş akışında tıkanıklıklara ve giderek verimlilik kaybına neden olabiliyor. Ağlara yönelik sunduğumuz hizmetler, ağ üzerindeki her bir faktörün ayrıntılı şekilde incelenip değerlendirilmesini, raporlanmasını ve tasarımının yapılarak çözümün müşteriye sunulmasını içeriyor.

Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı

Kurumların herhangi bir doğal afet sırasında teknik aksaklıklarla karşılaşması durumunda, BT hizmetlerini alternatif platformlar üzerinden devam ettirmesine yönelik hizmetler sunuyor. Bu doğrultuda, müşteriyle birlikte ön çalışma yapılarak, iş sürekliliğine yönelik BT altyapılarını etkileyebilecek risklerin ve işe etkilerinin analizi, gerekli altyapının tasarımı ve operasyonel süreçlerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştiriliyor.

Müşteriye Sağlanan Faydalar:

 • Karşılaşılan herhangi bir problem veya bir felaket senaryosunda kritik iş fonksiyonlarını barındıran sistemlerin durmaması,
 • Veri kaybının önlenmesi,
 • Mali kayıpların en aza indirgenmesi,
 • Müşteri kaybının önlenmesi,
 • İş akışlarının kesintisiz devam ettirilmesi,
 • Hizmet kalitesinin garanti altına alınması.

Kurumsal Sistemler Danışmanlığı

Kurumsal Sistemler Danışmanlığı

Kurumsal Sistemler Danışmanlığı hizmetleri, 5 ana başlıkta gruplandırılıyor.

BT ve İletişim Teknolojileri Yönetimi Danışmanlığı

Kurumların iş performansını artırmak ve katma değerli sonuçlar elde etmelerini sağlamak üzere, BT ve iletişim teknolojilerini verimli kullanmalarına yardımcı oluyoruz.Konusunda uzman, endüstri tecrübesi olan danışmanlarımız, organizasyonel riskleri en aza indirip global bir kaynak/dış kaynak organizasyon modeli uygulayarak, süreçleri verimli hale getirerek, firmaya özel bir yaklaşım izliyor.

Uzmanlarımız, sektöre özel perspektifle bakarak, firmanın var olan altyapısını inceliyor, kurumların iş yapma etkinliklerini geliştirecek teknoloji çözümlerine kurumla birlikte karar veriyor. Ayrıca var olan ve hayata geçirilmesi planlanan uygulamaların entegrasyonu konusunda firmalarla işbirliği yaparak, yatırımın kısa zamanda geri dönmesini sağlıyor.

BT Optimizasyon ve Servis Yönetimi

Araştırmalar, süreç optimizasyonunun BT maliyetlerini azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Araştırmaların bir diğer sonucu, çok az sayıda şirketin BT süreçleriyle ilgili stratejik kararları verebilmek için gerekli iç kaynak ve araçlara sahip olduğunu gösteriyor. Sayıları günden güne artan pek çok kurum, bu tip ihtiyaçlarını, projelerine BDH danışmanlığında başlayarak gideriyor.

Müşterilerimizle birlikte değişim için gereken uygun yol haritasını tanımlıyor, en iyi uygulama değerlendirmeleriyle BT operasyonlarını optimize ediyoruz. Maliyet indirimi, servis performansı iyileştirmesi, BT ile şirketin ana faaliyet alanı gereksinimlerinin birbiriyle uyumlu olması için dışarıdan insan kaynağı sağlanması, belirli işlerin şirket dışına verilmesi gibi modellerle, şirketin tanımlanmış optimizasyonu elde etmesine yardımcı oluyoruz.

BT Strateji ve Yönetim Danışmanlığı

Kurumların BT ortamı ile faaliyet alanları arasındaki ilişkileri anlamak, gelecekteki teknoloji yatırımlarını konumlandırmak açısından son derece kritik bir öneme sahip bulunuyor. Kurumların mevcut teknoloji mimarisi, BT hizmetleri ve kaynak kullanımlarının uyumunun işe etkilerini ve risklerini, projenin başında analiz ederek firmayla paylaşıyoruz. Bu şekilde BDH ve söz konusu müşteri, hangi yönde ilerleneceğine birlikte karar veriyor. Ayrıca, aşağıdaki alanlarda da müşterilerimize destek oluyoruz.

 • BT Strateji ve Kurum Mimarisi: Bazı firmaların iş birimleri arasında, kaynak açısından çakışan BT ihtiyaçları olabiliyor. Bu durumda, BT ve iş ihtiyaçları arasında kurum içinde önceliklendirme yapılabiliyor. Uzman birimler bu öncelikler için yol haritasını belirleyerek, kurumun BT ihtiyaçları ile işlerinin hızlı ve verimli yürütülmesini bir bütün halinde ele almış oluyor.
 • BT Kaynak Kullanımı ve Yönetimi: Kurumlar ister ilk kez kaynak kullanımının faydalarını, isterse var olan bir sözleşmeyi yenilemeyi düşünüyor olsun, BDH her aşamada deneyimli bir servis sağlayıcı olarak firmanın yanında yer alıyor. Danışmanlarımız, iş gereksinimlerine uygun kaynak kullanım stratejisinin belirlenmesi, iş modeli oluşturulması ve yönetilmesi konularında, müşterisiyle yakın işbirliği içerisinde çalışıyor.
 • Bulut İletişim Hizmetleri Stratejisi: İleriyi düşünen birçok firma, artık bulut ortamına geçme konusunda çalışmalar yapıyor. Ancak, böyle bir geçişin potansiyel faydalarının, risklerinin ve yapılması gereken işlerin en başta doğru şekilde ortaya konulması gerekiyor. BDH, bu aşamada, bulut ortamına geçmenin faydalarını değerlendirmek ve adımları tanımlamak için, müşterisiyle yakın çalışarak gerekli yönlendirmelerde bulunuyor.
 • BT Dönüşümü: BT altyapısının optimize edilmesi ve yönetilmesiyle, iş ihtiyaçlarının uygun hale getirilmesi süreklilik gerektiren bir iş. BDH bu dönüşümün yapılması konusunda gerekli uzmanlık ve deneyime sahip bir hizmet sağlayıcı olarak, her zaman kurumlarla işbirliği yapmaya hazır bulunuyor.

BT Strateji ve Yönetim Danışmanlığı

BT ortamındaki değişikliklere uyum süreci, yanlış planlama, hızlı büyüme gibi nedenlerle, günümüzde çoğu şirketin teknoloji mimarisi henüz optimize edilememiş durumda. Uzman danışmanlarımız, özellikle ağ yapısı, veri depolama, bütünleşik iletişim, sanallaştırma, sistem yönetimi, veritabanı yönetimi ve servis yönetimi gibi konularda firmalara hizmet odaklı danışmanlık veriyor. Altyapı, uygulama, hizmet sunma ve planlama gibi konuları içeren entegre stratejiyi belirlerken, maliyetleri minimum seviyede tutmaya dikkat ediyor.

Teknoloji Danışmanlığı

Günümüzde firmalar, iş süreçlerinde verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin zorunluluk olduğunun farkında. Kullanılan teknolojilerin birbirine yakınsamış olmasının gerek ve önemini anlamakla birlikte, yeni teknolojileri kullanmaya başlarken var olan altyapıyı nasıl konsolide edecekleri, işleri nerede, ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda güçlük çekebiliyorlar. Burada temel olan, BT ortamıyla ilgili stratejik kararları verirken kullanılacak bilgi, deneyim ve araçların, doğru ve zamanında seçilebilmesi. BDH olarak, değişik sektörlerden çok sayıda müşteriye; ağ teknolojileri, güvenlik çözümleri, veri merkezleri, bütünleşik iletişim ve vendor bağımsız çözümlerde teknolojik danışmanlık verilmesi konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz. Sertifikalı uzmanlarımız, proje yönetimi ve ITIL süreç ve metodolojilerini uygulayarak, teknoloji ve maliyet açısından şirketlere en uygun çözümü hayata geçiriyor.

 

Kuruluş Hizmetleri

Şirketler, öncelikle, kendileri için doğru olan teknolojiyi seçip tedarik etmek zorunda. Bu teknolojinin en uygun şekilde, doğru zamanlamayla doğru lokasyona kurulması ve entegre edilmesi gerekiyor. Test işlemlerinin ardından, sistemin verimli işletilmesinin sağlanması büyük önem taşıyor.  

Uygulama ekiplerimiz, şirketlerin teknoloji varlıklarının doğru lokasyona ve zamanında ulaştırılmasını, konunun uzmanları tarafından ortama kusursuz şekilde entegre edilmesini sağlıyor. Türkiye’nin çoğu noktasını hizmet şemsiyesi altına alan şubelerimiz ve iş ortaklarımız, teori ve uygulama alanında geniş bir tecrübeye sahip oldukları için, müşterilerimize kusursuz hizmet vermeye devam ediyor. 

Network Kuruluş Hizmetleri

Şirketlerin BT operasyonlarının, daha düşük maliyetle çok daha kaliteli hizmetler verebilmesi için, ağ ürünleri konusunda vendor bağımsız olarak, uzman danışman kadromuzla kuruluş hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetlerin tamamı, günümüzün proje yönetimi tekniklerine ve vendorlar tarafından öngörülen çalışma metodolojilerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Network  Güvenlik

Şirketler için ağ yapısının güvenliği her zamankinden daha önemli hale geldi. Kurumsal ağ altyapılarında, mevcut gelişmeler göz önünde bulundurularak sağlanan her seviyedeki güvenlik hizmetlerinin projelendirilmesi, kurulumu ve optimizasyonu (Firewall, IPS, IDS, NAC, NAP, VPN, Veri Güvenliği HSM gibi teknolojiler) için, alanında uzman kadromuzla hizmet veriyoruz.

Kurumsal Sistem

Şirketlerin BT operasyonlarının, daha düşük maliyete çok daha kaliteli hizmetler sunabilmesi için, veri merkezi, bulut yazılım ve donanım ürünleri konusunda vendor bağımsız olarak, uzman danışman kadromuzla kuruluş hizmetleri veriyoruz. Kuruluş hizmetlerimizin tamamı, günümüzün proje yönetimi tekniklerine ve vendorlar tarafından öngörülen çalışma metodolojilerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!