Destek Servisleri

Kritik teknik servis hizmetlerinden entegre yönetim ve işletim hizmetlerine kadar geniş bir alanı kapsayan çalışmalarımız sayesinde, müşterilerimiz kendi işlerine odaklanabiliyor.

BİT altyapısının işletimi ve desteğiyle, bunların kullanıldığı iş süreçlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü hizmeti bünyemizde barındırıyoruz.

Network Bakım Destek

Müşterilerimizin yerel ağ (LAN) ve geniş alan ağ (WAN) altyapılarında yer alan network ürünlerinin (router, switch, modem, AP, Voice GW vb.) kuruluşlarını, donanım ve sistem yazılım sorunlarının giderilmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir.

Sistem Bakım Destek

PC-Sunucu-Çevre Birimleri Bakım ve Destek, müşterilerin BT altyapısında yer alan PC, sunucu ve çevre ürünlerinin (yazıcı, tarayıcı vb) uçtan uca, standartlara uygun biçimde kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; sunucu, PC, network ve yazıcılardan oluşan donanım problemlerinin, bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan problemlerin giderilmesi, sorunsuz ve daha performanslı çalışmasının sağlanmasıdır.

Veri Depolama Sistemleri Destek

Veri Depolama Sistemleri Destek hizmeti, müşterilerimizin BT altyapısında bulunan depolama sistemlerinin standartlara uygun biçimde kurulmasını, çalıştırılmasını ve bakımını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; depolama sistemlerinde oluşan donanım problemlerinin, bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan problemlerin giderilmesi, sorunsuz ve daha performanslı çalışmasının sağlanmasıdır.

Güvenlik Sistemleri Bakım ve Destek

Güvenlik Sistemleri Bakım ve Destek, müşterilerin yerel ağ (LAN) ve geniş alan ağ (WAN) altyapılarında yer alan güvenlik ürünlerinin (firewall, HSM, router, e-posta güvenliği yazılımları, içerik filtreleme vb) kuruluşlarını, donanım ve sistem yazılım sorunlarının giderilmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir.

Masaüstü Sistemler Bakım ve Destek

PC-Çevre Birimleri Bakım ve Destek, müşterilerin BT altyapısında yer alan PC ve çevre ürünlerinin (yazıcı, tarayıcı vb) uçtan uca, standartlara uygun biçimde kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; PC, network ve yazıcılardan oluşan donanım problemleri ve bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi ve sorunsuz çalışmasının sağlanmasıdır.

Kurumsal Uygulamalar Bakım ve Destek

Kurumsal ürün ailesi ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen konularda uygulama ve çözümlere dair hata tespiti ve giderimi faaliyetlerini içerir.

 • Sunucu Uygulamaları
 • Sunucu Sanallaştırma Uygulamaları
 • Masaüstü Sanallaştırma Uygulamaları
 • Sesli ve görsel mesajlaşma sistemleri
 • Veri Tabanları altyapı hizmet ve uygulamaları
 • Uygulama ve Sunucu Güvenlik Uygulamaları
 • Yaygınlaştırma Uygulamaları
 • İzleme Uygulamaları
 • Proaktif müdahale uygulamaları
 • Proaktif İş akışı uygulamaları
 • Uzaktan yönetim uygulamaları
 • Servis yönetimi uygulamaları
 • Yedekleme Uygulamaları
 • İş Zekası Uygulamaları

POS ve Akıllı POS Ödeme Sistemleri Bakım ve Destek

POS ve Çevre Birimleri Bakım ve Destek, müşterilerin BT altyapısında bulunan POS'ların standartlara uygun biçimde kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; POS ve çevre birimlerinde oluşan donanım problemlerinin, bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi ve sorunsuz çalışmasının sağlanmasıdır.

Sunucu Sistemleri Bakım ve Destek

Sunucu Sistemleri Destek hizmeti, müşterilerin BT altyapısında bulunan sunucuların standartlara uygun biçimde kurulmasını, çalıştırılmasını ve bakımını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; sunucu sistemlerinde oluşan donanım problemlerinin, bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi ve sorunsuz çalışmasının sağlanmasıdır. 

IMACD

IMACD hizmetleri, masaüstü ve dizüstü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bunların üzerindeki işletim sistemleri ve standart uygulamaların etkin, verimli ve sorunsuz biçimde kurulması, taşınması, değiştirilmesi ve işlevini tamamladığında hurdaya ayrılması sürecini kapsar. Böylece, müşterilerimize “kullanıcı tarafındaki” ürün ve/veya sistemlerinin gereksinimleriyle paralel, belirli servis seviyelerine uygun, proje veya çağrı bazlı destek hizmetleri sağlıyoruz. 

Yetkin kadrolarımızla, çok kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde, kurulum, taşıma, envanter ve değiştirme hizmetlerini gerçekleştirebiliyoruz.

Staging (Ön Konfigürasyon)

Staging hizmetleri, bilgi teknolojileri projeleri hayata geçirilirken oluşacak riskleri en aza indirmek konusunda giderek daha fazla önem kazanıyor. Çeşitli BT ürünlerinin (masaüstü ya da network ürünleri) staging’ini yapacak fiziksel ortama ve yetkin insan kaynağına sahip bulunuyor. Bu şekilde yaygınlaştırma hizmetlerinin başarılı olma olasılığı ve verimliliği artıyor, müşteri kendi işine odaklanırken uygun yer bulma ve yetkin insan kaynağı bulma sorunlarıyla meşgul olmuyor. Genel sektör, bankalar ve yabancı iş ortaklarımız için çeşitli projelerde staging hizmetini başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Staging Hizmetinin Müşteriye Sağladığı Katma Değerler:

 • Envanter ve sevkiyatın uyumlu olduğunun kontrolü
 • Donanım ve ağ bileşenlerinin montajı
 • İşletim sistemi ve uygulamaların kurulumu
 • Yedek alma ve güncelleme hizmetleri
 • Tüm mevcut yazılım, firmware ve yamaların yüklenmesi
 • Ağ bileşenlerinde yazılımın çalıştırılması
 • Uygulama hatalarını en aza indirmek için test yapılması
 • Birden fazla lokasyon içeren yaygınlaştırmalar (masaüstü ya da ağ bileşenleri) için hazırlık ve yönetim

Kuruluş

“Yeni sistem kuruluşlarını” içeren kuruluş hizmetimiz ile, yazılım ve donanımların müşteri standartlarına uygun olarak, kısmen veya tamamen kurulmasını, birbirlerine bağlanmasını ve sistemin çalışır duruma getirilmesini sağlıyoruz.

Depolama ve Lojistik

Müşteri ürünlerinin ve bileşenlerinin istenilen koşullarda depolanmasını, sevk işlemlerinin yapılmasını, yönetilmesini, kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını sağlıyoruz.

Değişim ve Güncelleme

Satılan ürünler veya sarf malzemeleri hariç olmak üzere, cihaz, devre paketi gibi alt parçalarda donanım arızası oluştuğunda, tamir ve/veya daha yüksek performansta verime olanak sağlayacak dizayn değişikliklerinde (güncelleme), müşterimiz ile müşteri hizmetleri grubumuz arasında önceden tanımlanmış süreçler dahilinde hızlı iletişim kuruyoruz.

Müşteri, donanım destek talebini telefonla ya da elektronik ortamda bize aktardığında, siparişler SAP veritabanında kayıt altına alınıyor.

Arızalı malzemeler, belirli süreler (saat/gün) dahilinde tamir ediliyor veya eş değeriyle değiştiriliyor.

Müşterinin mesai saatleri haricinde de (7x24) talebini iletebilmesi ve çözüme ulaşması mümkün oluyor. Tamir işlemi yurtiçinde, yurtdışında veya yerinde gerçekleştiriliyor.

Periyodik Bakım ve Raporlama Hizmetleri

Periyodik Bakım

Firmanın donanım ürünlerinde, zaman içinde çalışma koşulları ve çeşitli nedenlerle problem çıkabiliyor. Olası problemleri önlemek amacıyla belli aralıklarla bakım hizmeti veriliyor. Periyodik bakım hizmeti, üretici ve bizim tavsiye ettiğimiz, standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara uygun biçimde gerçekleştiriliyor.

Site Survey (Keşif)

Bu süreçte amaç, mevcut envanter ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, sistem altyapısının detaylı analizinin yapılmasıdır. Çalışma kapsamında, tüm ağ topolojisinin, güvenlik yapısı sistem topolojisinin çıkarılması zorunludur. Elde edilen çıktıyla, kurumların BT altyapısı iyileştirilerek, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesi hedeflenir.

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!