Netaş olarak Türk Savunma Sektörüne yönelik yüksek teknolojiye sahip ürünler tasarlıyoruz. Çoğu askeri sistemler olmak üzere dünya standartlarında, %100 yerli çok sayıda haberleşme sistemi tasarlayıp, sahada çalıştırarak ve teslim ediyoruz. Gerçeklenen tüm ürünler kavramsal tasarım aşamasından başlanılarak son kullanıcıya ulaşıncaya dek tamamen özgün olarak Netaş tarafından tasarlanarak geliştirilmiştir.

Yetkinliklerimiz

 1. Sistem Tasarımı
 2. Donanım Tasarımı
 3. Yazılım Tasarımı
 4. Güç Elektroniği Tasarımı
 5. FPGA Tasarımı
 6. Mekanik Tasarımı
 7. Ürün Bütünlüğü ve Güvenilirliği
 8. Test Merkezi
 9. Saha Destek Hizmetleri
 10. Askeri Standart Çalışmaları

Laboratuvar Olanakları

Uzun yılların bilgi birikimi ve büyük yatırımlarıyla kurulan laboratuvarlarımızda Türkiye’de çok az şirkette bulunan olanaklarla hem askeri hem de ticari iletişim sistemlerinin testleri yapılıyor. Bu testler sonucunda gerekirse ürüne düzeltici işlemler uygulanarak yüksek güvenilirlik ve kalite sağlanır.

Laboratuvarlarımızda ki tüm test, ölçüm ve kontrol teçhizatı numaralandırma sistemi ile kayıt ve kontrol altında bulunuyor. Ölçme ve test amacıyla kullanılacak tüm ekipman ve cihazlar kendilerinden beklenen ölçüm toleranslarını sağlayacak şekilde önceden tanımlanmış süreler içinde, yıllık programlara göre ulusal ve uluslar arası izlenebilirliği olan laboratuvarlar ile kalibre edilirler.

Savunma Birimi Yetkinlikleri

SAVUNMA BİRİMİ YETKİNLİKLERİ

Netaş bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi, uçtan uca, katma değer sağlayan, sistem entegrasyon ve teknoloji servisleri sağlamaktadır. Müşterilerimiz yurt içi ve yurt dışı markette, telekomünikasyon sağlayıcılarından, kamu ve özel sektöre kadar geniş bir alana yayılmaktadır. Netaş küresel çapta önde gelen 10 VoIP multimedya laboratuvarından birine sahiptir ve 43 yıldır araştırma ve geliştirme yapmaktadır. Şirket, VoIP (Voice over IP) ve Tümleşik İletişim (Unified Communications) alanındaki atılımına NOVA markası altındaki siber güvenlik ürünlerini de eklemiştir. Vizyonumuz dünya standartlarında çalışarak, Türkiye ve bölgenin 1 numaralı sistem entegratörü olmaktır.

YETKİNLİKLER

Netaş Savunma Biriminin ürün tasarımı konusundaki yetkinlikleri aşağıdaki gibidir;

 1. Sistem Tasarımı
 2. Donanım Tasarımı
 3. Yazılım Tasarımı
 4. Güç Elektroniği Tasarımı
 5. FPGA Tasarımı
 6. Mekanik Tasarımı
 7. Ürün Bütünlüğü ve Güvenilirliği
 8. Test Merkezi
 9. Saha Destek Hizmetleri
 10. Askeri Standart Çalışmaları

Internet üzerindeki tüm tehlikelere açık olduğunuzun farkında mısınız?

Yeni nesil iletişim teknolojileri, başta 4.5G ile mobil iletişim dünyası olmak üzere, sabit hatların olduğu geleneksel iletişim altyapısının çok hızlı bir dönüşüme sahne olmasını sağlamıştır. IP tabanlı yeni iletişim teknolojileri, tüketicilerin iletişim alışkanlıklarından, kurumların altyapılarına ve iletişim sağlayıcıların iş modellerine kadar kapsamlı bir dönüşüme neden olmaktadır. Her yeni teknolojide olduğu gibi VoIP, Web ve Medya’daki siber güvenlik açıkları, teknolojinin yaygınlaşmasının ve etkin kullanımının önünde bir engel oluşturma tehdidini barındırmaktadır.

Günümüzde pek çok firma reklam, satış ve destek gibi önemli operasyonları internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Web sitelerin çoğu güvenlik açısından zayıftır. Güvenlik raporları, atakların çoğunun uygulama seviyesinde gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu yüzden, güvenli IP iletişiminin yanı sıra uygulama seviyesi atakları önleyen çözümlere de yoğunlaşmalıdır. NOVA çözümümüz bu amaçlara hizmet etmek için tasarlanmış ve kullanmış olduğu yeni yaklaşımlarla şuana kadar 21 adet patent başvurumuz vardır.

LABORATUVAR OLANAKLARI

Uzun yılların bilgi birikimi ve büyük yatırımlar ile oluşturulmuş olan laboratuvarlarımızda Türkiye’de çok az şirkette bulunan olanaklarla hem askeri hem de ticari iletişim sistemlerinin testleri yapılmaktadır. Bu testler sonucunda gerekirse ürüne düzeltici işlemler uygulanarak yüksek güvenilirlik ve kalite sağlanır.

Laboratuvarlarımızdaki tüm test, ölçüm ve kontrol teçhizatı numaralandırma sistemi ile kayıt ve kontrol altındadır. Ölçme ve test amacıyla kullanılacak tüm ekipman ve cihazlar kendilerinden beklenen ölçüm toleranslarını sağlayacak şekilde önceden tanımlanmış süreler içinde, yıllık programlara göre ulusal ve uluslar arası izlenebilirliği olan laboratuvarlar ile kalibre edilirler.

Savunma Çözümleri

Savunma sektörüne yönelik ürün ve çözümlerimiz; başta stratejik ve taktik amaçlı haberleşme sistemleri olmak üzere, genel maksatlı veya uygulamaya özel çeşitli askeri elektronik ve aviyonik sistem çözümlerini içeriyor. Zor çevresel şartlara dayanıklı ve güvenli haberleşme ihtiyaçlarına uygun yapıdaki savunma sanayi ürünlerinin tasarım ve üretimlerini gerçekleştiriyoruz.

Taktik Saha Ağ Çözümleri

Taktik Saha Ağ Çözümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taktik sahada gereksinim duyduğu ses, veri ve görüntü haberleşmesini sağlamak amacıyla, tamamen yerli tasarım ve üretim ile gerçekleştirilen bütünleşmiş bir iletişim şebekesidir.

IP/ATM/ISDN Anahtarlama ve Yönlendirme Ürünleri

 • Sistem & Abone Giriş Noktası
 • Mobil Abone Giriş Noktası
 • Tümleşik Erişim Santralı
 • Sayısal Sahra Santralı

Kullanıcı Terminalleri

 • ISDN Terminal
 • ADSL Terminal

IP/ATM/ISDN Anahtarlama ve Yönlendirme Ürünleri:

Taktik Saha Ağ çözümünde sistemin omurgasında yer alan ve uçtan uca IP yönlendirme, ATM ve Ethernet anahtarlama, ISDN ve X.25 paket anahtarlamalı veri haberleşmesi sağlayan santrallerdir. MAGN (Mobil Abone Giriş Noktası) ve SGN (Sistem Giriş Noktası) olarak adlandırılan bu santraller birer IP yönlendirici ve VoIP ağ geçitleridir. ISDN, ATM ve IP altyapılarını destekleyen bu ürünler, kullanıcılara kriptolu ve kriptosuz olarak ses, veri ve görüntü haberleşme hizmeti sağlar. Devre anahtarlamalı servis olarak senkron ve asenkron veri haberleşmesi, paket anahtarlamalı servis olarak X.25 ve IP haberleşmesi hizmeti sunar.

Sayısal Sahra Santralı:

Taktik ve stratejik sahada etkin ve kesintisiz iletişim sağlamak üzere geliştirilmiş çoklu servis iletişim anahtarıdır. ISDN teknolojisine dayalı, gerçek zamanlı ses, veri ve görüntü aktarımını sahra şartlarında sağlayabilmek amacıyla tasarlanmış bir iletişim sistemidir. Dahili aküsü, hafif yapısı ve küçük boyutları ile kolayca taşınabilir ve hızla kurulabilir yapıdadır. Sesli mesaj, altılı konferans, arayan numaranın gösterilmesi, öncelikli çağrı başlatma ve kesme vb. gibi çok sayıda PBX özellikleri sağlar.

Tümleşik Erişim Santralı:

Taktik sahada hizmet vermek üzere zorlu çalışma koşullarına uyumlu olarak tasarlanıp geliştirilmiş Ortam Geçiti (Media Gateway) ve Paket Anahtarlama/Yönlendirme cihazıdır. Tümleşik Erişim Santralı ES kullanıcılarına emniyetli ses, veri ve görüntülü haberleşme servisleri sağlayarak, taktik alandaki haberleşme ihtiyaçlarını karşılar. Ana haberleşme omurgası ile arasındaki bağlantı Fiber Optik Gigabit Ethernet üzerinden gerçekleştirilir, 24 adet Power Over Ethernet arayüzüne kullanıcı terminalleri bağlanabilir. PRI bağlantısı üzerinden PBX ve ticari şebekelere bağlanma imkânı mevcuttur. Ayrıca V35 arayüzleri ile uydu üzerinden birden çok Tümleşik Erişim Santralı birbirine bağlanabilir. Tüm bu bağlantılar üzerinden IP veri trafiği taşınabilir.

Fiber Optik Transmisyon Cihazı:

MOLTU (Multiple Optical Line Terminating Unit) transmisyon cihazı fiber optik hatların hat sonlandırma birimi olarak kullanılır. Taktik Saha Ağ Çözümünde sisteminin omurgasında yer alan MAGN/SGN santrallerinin E1/E2/E3 arayüz trafiğinin fiber optik bağlantı üzerinden radyo cihazlarına taşınması MOLTU cihazı ile gerçekleştirilir. E1, E2, E3 (2/8/34Mbps) ve Veri (10/100Mbps Fast Ethernet) işaretlerinin fiber optik ortam üzerinde çoğullaşarak iletilmesini sağlar.

ISDN Terminal:

ISDN-BRI bağlantı üzerinden ses, veri ve görüntü aktarımı yapmak için tasarlanmış kullanıcı terminallerdir. Sayısal Terminal üzerinden ahize ile ses bağlantısı sağlanır. Gövdedeki veri konektörlerine ise senkron/asenkron devre anahtarlamalı data terminalleri bağlanabilir. Cihaz bağlı olduğu hat üzerinden beslenebildiği gibi uzun hatlarda çalışabilmek için harici DC bağlantı imkanı da vardır. Sayısal Terminal kolayca taşınabilir, arazi koşullarında çalışabilir Kategori 1 uyumlu bir cihazdır.

ADSL Terminal:

Kullanıcıların Internet Protokolü haberleşme gereksinimlerini karşılar. Üç adet 10 Mbps hızında ethernet portu IP haberleşme için kullanılır. Ethernet switch özelliği ile ethernet paketlerini anahtarlayabilen ve paketleri ADSL linklerine de yönlendirebilen bir cihazdır. Zorlu çevre koşullarına dayanıklı biçimde tasarlanmıştır.

Gemi Haberleşme Çözümleri

Netaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın su üstü ve sualtı çeşitli deniz platformlarının ihtiyaçlarına özel Gemi Haberleşme Sistemleri geliştiriyor. Sistem, gemi içinde dahili, gemiler arası veya gemiden karaya harici haberleşme olmak üzere emniyetli/emniyetsiz ses ve veri haberleşmesini sağlar.

Gemi haberleşme çözümlerimiz, muhabere planlarına uygun olarak farklı tipteki telsiz cihazlarına ait, alma ve gönderme hatlarının, uzak ses komuta birimlerine ve veri modem cihazlarına arayüz sağlayacak şekilde anahtarlanmasını ve kontrolünü sağlayan aşağıdaki donanım modüllerini içerir. Sistemin yönetimi, Operatör Konsolu Uygulama yazılımı üzerinden yapılır.

 • Kullanıcı İstasyonları (KI)
 • Sayısal Kontrol Modülleri
 • Telsiz Bağlantı Modülleri
 • Mekanik Bağlantı Modülleri
 • Analog Bağlantı Modülleri
 • Sayısal Bağlantı Modülleri
 • Kullanıcı İstasyonu Besleme Birimi
 • Güç Dağıtım Modülleri

Genel Özellikleri:

 • HF ve V/UHF telsiz kanalları üzerinden emniyetli/emniyetsiz harici ses haberleşmesi
 • Kullanıcı İstasyonları’nın kendi aralarındaki dahili ses haberleşmesi
 • MIS/Link 11/SEMAC terminallerinin HF ve V/UHF telsiz kanalları üzerinden emniyetli harici veri haberleşmesi
 • EMCON (Emission Control) sinyal girişleri ile telsiz susturma fonksiyonu
 • HELO platformunda bulunan Kullanıcı İstasyonu’na dahili/harici bağlantı
 • 15 adet Kullanıcı İstasyonu’ndan 8 eşzamanlı konferans yapabilme
 • Gemideki elektrik kesintilerinde S/P (Sound Power) çağrısı ile haberleşebilme
 • Operatör Konsolu arayüzü
 • Ses Kayıt Sistemi arayüzü
 • Modbus Alarm/Anons arayüzü
 • Sualtı Telefon Sistemi arayüzü
 • 10/100 Mbps UTP/fiber/koaksiyel Ethernet
 • -20°C ‘den +50°C ‘ye çalışabilme
 • MIL-STD-461E, MIL-STD-810F

Mobil Genişbant Haberleşme Çözümleri

4.5G Makro Baz İstasyonu

Netaş ArGe birimimizin geliştirdiği 4.5G Baz İstasyonu, 3GPP standartları ile uyumlu bir üründür. Ticari ve Kamu İletişiminde mobil geniş bant veri ihtiyacını karşılayacak Release 11 özelliğine sahip bu ürün ile dünyada kendi alanında ürün geliştiren birkaç firma arasında yer alıyoruz

Genel Özellikler

 • 3GPP Sürüm 8, 9, 10 ve 11 desteği
 • 1.4 MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz ve 20MHz bant genişliklerinin uyarlamalı desteği
 • FDD erişim desteği
 • 4x4 MIMO, Transmit/Receive Diversity, Spatial Multiplexing özellikleri
 • Carrier Aggregation (DL: 2x20 MHz BW), CoMP, eICIC, feICIC gibi LTE-Advanced özellikleri
 • 300 Mbps (DL), 150Mbps (UL) veri hızları desteği

Wimax Baz İstasyonu

TÜBİTAK TEYDEB desteği ile gerçekleştirilen prototip üründe, LTE’nin çekirdek teknolojisi olan OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) gerçekleşmiştir. 3 çekirdekli DSP üzerinde yazılım tabanlı olarak gerçekleşen ve WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) frekans bölgesinde çalışan ürünün frekans atlama özelliği de bulunuyor.

Ürünün genel özellikleri aşağıdaki gibidir;

 • 3,5 GHz RF çalışma frekansı
 • Frekans atlama
 • 10MHz Band, 1024 alt taşıyıcı OFDM
 • TDD
 • 10Mbit/s Downlink+Uplink kapasitesi
 • 1.5 W ortalama güç

Transmisyon Çözümleri

Netaş Savunma Birimi, stratejik pazar alanında da ihtiyaca özel ve ileri teknoloji ürünlerini uluslararası standartlarda geliştiriyor.

TN-1XE Optik Çoklayıcı

SDH ağları için geliştirilen TN-1XE Optik Çoklayıcı ürünümüz ile yeni nesil optik ağlar geliştiriliyor ve güncelleniyor. Askeri ve sivil kuruluşların veri iletim ihtiyaçlarının güvenli, maliyet etkin ve standartlara uygun kalitede karşılanmasını sağlayan TN-1XE çoklayıcı sistemi yüksek bütünleştirme tekniği ve ürün mimarisi ile kanıtlanmış güvenirliğe sahip bir üründür.

Kamu Güvenliği Çözümleri

APCO25 Anahtarlama Sistemi

APCO25 Anahtarlama Sistemi, Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Kurumlarının telsiz haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirildi. Hızlı, güvenilir ve gerçek zamanlı iletişimin, şehir merkezlerinde ve kırsal alanda kesintisiz ve geniş kapsama alanı ile gerçekleşmesini sağlar. Telli ve telsiz ağları ses ve veri anlamında birleştiren sistem ayrıca telli ağdan gelen çağrıları karşılayıp olayları yöneten çağrı karşılama merkezi fonksiyonlarına da sahip bir üründür.

Sistemin temel uygulamaları:

 • Telsiz çağrılarının anahtarlanması
 • Telli - telsiz tamamlama
 • Hızlı, güvenilir ve emniyetli ses ve veri haberleşmesi
 • Acil çağrı karşılama, olay kayıt ve takibi
 • Araç takip ve sevk
 • Tüm görüşmelerin kayıt edilmesi

Sistemi oluşturan birimler:

 • APCO25 Anahtarlama Birimi
 • Operatör Konsol ve Acil Çağrı Alıcısı Yazılımı
 • HSS (Home Subscriber Server) Abone Sunumcusu
 • Ses Kayıt Cihazı

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!