Özgün Yazılım Uygulama Çözümleri

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi:

Elektrik dağıtım şirketleri için geliştirilen Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), akıllı sayaçlardan m2m iletişimi ile alınan verileri, elektrik dağıtım şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda raporlamaktadır. Raporlarda endeks değerleri direkt olarak, tüketim değerleri ise hesaplanarak gösterilir.

Bunun yanı sıra akıllı sayaçlardan gelen olay kayıtları alarma dönüştürülerek elektrik dağıtım şirketi personeline iletilir. Ayrıca, akıllı sayaçların envanter bilgilerinin gösterilmesi, abone yönetimi, coğrafi bilgi sistemi  ve benzeri çevresel birimlerle entegrasyon da sistemin sağladığı hizmetlerdir.

Bulut Tabanlı Otomatik Sayaç Okuma Sistemi:

Elektrik sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunması ve yönetilmesi, bu verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, verilerin saklanarak istenilen formatta raporlanması amacıyla yeni nesil bulut tabanlı sayaç yönetim sistemini geliştirildi. Maliyete göre geliştirilebilir, genişletilebilir ve esnek bir çözüm olan sistem, uluslararası düzeyde kanıtlanmış yazılım ve yazılım destek uzmanlığı ile müşteri gereksinimlerine ve sorunlarına yönelik hızlı ve güvenilir bir çözümdür. Modüler yapısı sayesinde müşteriye sadece ihtiyacı olan modüller sunulur gerekli entegrasyonlar yapılır.

Sistemin bulut tabanlı olması sayesinde ilk yatırım maliyeti ortadan kalkar. Ayrıca paylaşımlı kaynak kullanımı destekleyen yapısı ile sistem üzerinden farklı müşterilere hizmet sağlanır ve operasyonel maliyet düşürülür. Yeni nesil bulut tabanlı OSOS üzerinden DCU ile haberleşme sağlanmaktadır. Bu sayede mevcutta metin bazlı enerji protokollerine göre bant genişlik kullanımı düşük olacağından dolayı müşterinin ödemesi gereken ücret azalacaktır.

Büyük veri işleme yöntemi ile hatalı okunan ya da hiç okunamayan veriler için tahminleme yapılabileceği gibi enerji kayıp-kaçak tespiti de yapılabilecektir. Pazardaki farklı marka ve model sayaç tiplerini destekler ve EPDK kriterlerine uygundur.

Bu sistem sayesinde akıllı sayaç şebekesi uzaktan takip edilmektedir. Elektrik tüketim verileri sahaya bire bir gidilmesine gerek kalmadan okunabilmektedir. Resmi kurumlara verilecek raporlar istenilen formatta otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Kayıp kaçak, arıza tespiti OSOS yazılımı üzerinden otomatik bir şekilde takip edilebilmektedir.

Bagaj Tazminat Yazılımı:

Bagaj Tazminat yazılımı, uçuşlarda yaşanan bagaj aksaklıkları ile ilgili tüm sürecin yönetimini sağlar. Bagaj - yolcu ilişkisine göre istasyon birimlerine modüler bir yapı altında toplayarak depo ve stok işlemleri için takibini ve kontrolünü sağlar. Ayrıca Mutabakat ve raporlama işlemlerini uluslararası bagaj takip sistemi ile entegre bir şekilde yapan uygulamadır.

Araştırma, değerlendirme, tazminat, yolcu ilişkileri gibi süreçlerin yönetimi web uygulaması üzerinden sağlanarak hızlandırılmış ve kolaylaştırılmıştır. Bagajlar ile ilgili aksaklık yaşayan yolcuların işlem ve süreçlerini takip etmesini sağlayarak müşteri memnuniyeti artırılmıştır.

Farklı havayolu şirketlerine ve benzeri araştırma, değerlendirme ve tazminat süreçlerini uygulayan şirketlere uygulanabilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi:

Coğrafi bilgi sistemini baz alarak, afet ve acil durum yönetimini gerçekleştiren sistemdir. Olay komuta, iyileştirme ve mekansal bilgi sistemi olmak üzere üç ana modülden oluşmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetim süreçleri için; afet öncesinde (planlama ve zarar azaltma), afet sırasında (müdahale) ve afet sonrasındaki (iyileştirme) süreçlerinin etkin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan bilişim altyapısı ve etkin yönetim modelinin sağlanmasıdır.

e-NÜFUS:

e-Nüfus sistemi, nüfus kayıt sistemi ve adres kayıt sistemi için yazılım geliştirme, entegrasyon, veri sayısallaştırma ve danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda detaylı analiz, tasarım, test, kurulum, devreye alma, entegrasyon, eğitim, danışmanlık, veri sayısallaştırma, garanti, bakım, destek ve idame hizmetlerini içermektedir.

e- BİLET:

Spor ve Eğlence sektörü için geliştirilen e-Bilet sistemi; etkinlik yönetimi ve biletleme modüllerini içerir. Taraftarların e-Bilet üyeliğine dahil edilmesi, etkinlik yönetimi,  taraftarların stadyuma geçiş yapabilmesini sağlayan telegram yönetimi sistem tarafından gerçekleştirilmektedir.

Etkinlik yönetimi ve biletleme sistemi akıllı stadyumlarla entegre çalışacak şekilde geliştirilmiştir, bu sayede kapalı devre kamera sistemi, geçiş kontrol sistemleri ve gişe uygulamaları ile eş zamanlı iletişim kurar.

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!