İşinizdeki Dönüşümü IoT ile Sağlayın

IoT hemen hemen tüm endüstrilerin geleceğini değiştiriyor.  Etkilediği alanlar arasında iş operasyonlarının dönüşümü ve yeni gelir yaratımı yer alan IoT çağı çoktan başladı.

IoT’nin başlıca getirdikleri:

 • Yeni regülasyonlara kolay uyum
 • Maliyetleri azaltma/engelleme
 • Ürün ve servisleri farklılaştırma fırsatı
 • Yeni gelir modelleri oluşturma

IoT Dünyasındaki Gelişmeler

Özellikle 5G teknolojileri ve Endüstri 4.0 konularında yapılan çalışmalarla birlikte son yıllarda hızla gelişimini sürdüren IoT pazarının ivmelenerek büyümesi bekleniyor. 5G teknolojisinin sağlayacağı veri genişliği, yüksek hız ve düşük gecikme gibi parametreler M2M ve IoT çözümleri için kilit teknoloji olarak öne çıkıyor ve heterojen yapıdaki farklı IoT çözümlerinin birbirleriyle etkileşerek uçtan uca servis sağlaması hedefleniyor. Öne çıkan ‘Akıllı’ yaklaşımlar Akıllı Şehircilik, Eğitim, Sağlık ve Enerji gibi farklı sektörlerde yenilikçi çözümler olarak hayatımıza girmeye başlıyor.

IoT çözümleri sunarken karşılaşılan en temel zorluklardan biri standartlaşma problemidir. Farklı IoT sistemlerinin birbirleriyle etkileşmesini sağlayabilecek olan standartlaşma, sağlanması gereken güvenlik ihtiyaçları ve mevcut/yeni kurulacak IoT sistemlerinin birbirleriyle uyumlu çalışma zorunluluğu gibi zorluklar, üzerinde çalışılması gereken konular olarak öne çıkmaktadır. Netaş olarak, bu zorluklara yanıt veren çözümler sunuyor ve teknolojik yetkinliğimizi sektörel kurgulara uygun olarak sahaya yansıtıyoruz.

IoT Saha Çözümleri

Mevcut IoT/M2M altyapılarının sahada yönetilmesi ve yeni nesil standartlara uygun uygulamaların eklenmesi Netaş Nesnelerin İnterneti Saha Çözümleri sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. IoT Ağ Geçidi ürünümüz ile esnek ve ölçeklenebilir çözümler üretilmekte, sahadaki tüm cihazların yönetimi ve IoT saha uygulamaları için yeni nesil standartlara uygun altyapı sağlanmaktadır.

 

IoT Bulut Çözümleri

Netaş Nesnelerin İnterneti Bulut Çözümleri ile tüm IoT altyapısı tek bir merkezden yönetilebilmekte ve veri hizmetleri, güvenlik servisleri, dikeyler için uygulama altyapıları ortak bir platform üzerinden verilebilmektedir. Netaş IoT Merkezi Yönetim Altyapısı yeni nesil standartlara uygun olarak geliştirilmiş hem mevcut sistemlerle entegre olabilecek hem de aynı standartları destekleyen diğer çözümlerle birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Yeni Nesil Nesnelerin Interneti (IoT) Ürünlerimizi Keşfedin

 

Netaş IoT Ağ Geçidi

IoT Gateway, çeşitli protokol adaptörlerinin cihazlara / sensörlere / aktüatöre doğru güney yönünde ve ayrıca farklı IoT Core / cloud platformlarına doğru kuzey yönünde entegrasyonuna izin veren yazılım hizmetleri sağlar. Kullanılan veri mimarisi (oneM2M), birbirinden çok farklı cihazların ürettikleri bilgileri bir arada toplayabilir ve cihazlar (ör: algılayıcılar, tetikleyiciler) arası kurulması istenilen hiyerarşiyi oluşturabilir şekilde esnektir ve oneM2M Middle Node tanımlamasına uyarak standartlaşmayı sağlar. Ürün, hem eski hem de olmayan aygıtların ve yeni nesil akıllı altyapının buluta bağlanmasını sağlamak için önemli bir yapı taşı sunar.

IoT Gateway, oneM2M Ortak Servis Fonksiyonları da dahil olmak üzere şu temel hizmetleri sağlar:

 • Veri Yönetimi ve Depo Alanı (DMR) İşlevi: Veri depolama ve arabuluculuk işlevlerini sağlamak için Veri Yönetimi ve Deposu sorumludur. Büyük miktarda veriyi toplamak, bu verileri belirli bir biçimde dönüştürmek, analiz ve semantik işleme için depolamak amacıyla veri toplama yeteneğini içerir. Veriler, bir M2M aygıtından şeffaf bir şekilde alınan ham veriler veya M2M/IoT birimleri tarafından hesaplanan ve/veya toplanan işlenmiş veriler olabilir.
 • Keşif (DIS) İşlevi: Discovery, nitelikler ve kaynaklarda yer alan uygulamalar ve hizmetler hakkında bilgi arar.
 • Grup Yönetimi (GMG) İşlevi: Grup yönetimi, grupla ilgili talepleri yönetmekten sorumludur. İstek, bir grubun ve üyeliğinin yanı sıra grup tarafından desteklenen toplu işlemler için yönetime gönderilir.
 • Kayıt Fonksiyonu: Kayıt, M2M/IoT hizmetlerini kullanmak için Uygulama veya Ağ Geçidi bilgilerini başka bir Ağ Geçidi/Platforma teslim etme işlemidir.
 • Güvenlik İşlevi: Güvenlik aşu işlevleri içermektedir. Hassas veri yönetimi, Güvenlik yönetimi, Güvenlik dernek kuruluşu, Kimlik doğrulama, Kimlik doğrulama ve yetkilendirme de dahil olmak üzere Erişim kontrolü, Kimlik yönetimi.
 • Abonelik ve Bildirim (SUB) İşlevi: Abonelik ve Bildirim, bir kaynaktaki etkinlik değişikliklerini izleyen bir aboneliğe ilişkin bildirim sağlar (ör. Bir kaynağın güncellenmesi / silinmesi).
 • Mobil Uçta Hesaplama(Edge Computing): Toplanan veriler Dosya Sistemi ve Veritabanı içine depolandığı için hesaplama işlemlerini kendi başına yürütebilme olanağı sağlar.
 • Ölçeklenebilirlik: Ortam temelli ölçeklenebilir bir yazılım paketi sağlar.
 • Donanım Agnostiği: Yazılım yığını farklı donanım yeteneklerine takılabilir.
 • Desteklenen yazılımlar (Ubuntu, Yocto, Raspbian vs. Linux dağıtımları)    
 • Ethernet, UART, 6LoWPAN ağları için bağlantıyı etkinleştirme    
 • HTTP ve CoAP Protokol Bağlama    
 • TLS, DTLS, Güvenlik Duvarı ve TPM ile güvenlik gözetme    
 • oneM2M standardıyla uyumludur    
 • IPv4 ve IPv6 Adreslemesi    
 • Çok dilli Log Yönetimi    
 • CLI ile özelleştirme
 • Kolay entegre edilebilir, esnek adaptör desteği 

 

Netaş IoT Platformu

Netaş IoT Platformu, günümüz IoT uygulamalarının ihtiyaçları doğrultusunda, birçok istemciye aynı anda hizmet verebilirlik amacıyla veri, temel servisler ve çoğullanılabilirlik boyutlarında ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır. Kullanılan veri mimarisi (oneM2M), birbirinden çok farklı cihazların ürettikleri bilgileri bir arada toplayabilir ve cihazlar (ör: algılayıcılar, tetikleyiciler) arası istenilen hiyerarşiyi oluşturabilir şekilde esnektir.

Platform üzerinde çalışan kullanıcı uygulamaları, kendilerine ait veriyi hiyerarşik bir biçimde ağaç benzeri bir yapıda düzenleyebilir, erişim yetkilerini belirleyebilir, platformun sağladığı olanaklar arayıcılığıyla diğer dikey çözümlere ait açık verilere ulaşabilir, meta-veri aracılığıyla bu verileri anlamlandırabilir. Çok çeşitli uygulama senaryosunda ortak platform, farklı dikey çözümlerin bir arada çalışmasına olanak sağlar. Veri ve meta-veri bir arada tutularak, birlikte çalışabilirlik (interoperability) için gerekli altyapı sağlanmaktadır. Açık veri konseptinin uygulanabilirliği Netaş IoT Platformunun öne çıkan özelliklerinden birisidir. Açık veri, akıllı şehir ve tarım gibi sektörel birçok dikeyde inovatif çözümlerin önünü açacak diğer üçüncü parti yazılım geliştiricilerin dahil olmasıyla ekosistemi güçlendirip derinleştirecektir.  

Geleneksel IoT platformlarının aksine, Netaş IoT Platformu, veriyi merkezi yapıdan kurtarıp sahadaki cihazlar üzerinde de dağıtabilir şekilde yapılandırılabilir. Bu dağıtık mimaride, uygulamalar sahadaki cihazlar üzerinde de çalıştırılabilir. Böylece merkezi birim üzerindeki bant genişliği ve hesaplama ihtiyacı gereklilikleri uca (algılayıcılara) doğru kaydırılabilir. Günümüz sis hesaplama (Fog Computing) ve mobil uç hesaplama (Mobile End Computing) kavramları ile paralel olan bu yapı, ileriye dönük işletme maliyetlerini düşürecek ve acil durum senaryolarında merkezi birim olmaksızın da karar alma yetenekleri sağlayacaktır. Netaş IoT Platformu, kabul görmüş bulut servis sağlayıcılarında hızlı ve sorunsuz bir biçimde çalıştırılabilir.

 • Veri, temel servisler ve çoğullanabilirlik eksenlerinde ölçeklenebilir (micro servis seviyesi, yüksek performanslı veri iletimi)
 • Cihazlar, algılayıcılar ve tetikleyiciler arası hiyerarşi oluşturabilirlik
 • Açık veri uygulamalarına hazır
 • Standard uyumlu veri mimarisi (oneM2M)
 • Sis ve mobil uç hesaplama yetenekleri (Dağıtık mimari)
 • Farklı dikeyler için semantik birlikte işlerlik
 • Kabul görmüş bulut servis sağlayıcılarına kurulabilme
 • Bulut/Sanallaştırma (NFV) desteği
 • Kolay entegre edilebilir, esnek adaptör desteği
 • Profil ve yetkilendirme ara yüzü

 

Netaş’ın IoT ile ilgili yer aldığı Avrupa Birliği Projeleri ve Çalışmalar

ETSI / oneM2M

Netaş, ETSI (Avrupa Telekomünikasyon Standartları Komitesi) üyesi olarak oneM2M çalışma gruplarına katılmaktadır. oneM2M, 2012 yılında küresel bir girişim olarak makineler arası iletişim sistemlerinin ve IoT teknolojilerinin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

APPSTACLE (Otomobil ve Ulaşım Araçları için Uygulama Platformu)

Appstacle projesi, otomotiv sektörüne yönelik yeni iş çözümleri ve hizmetleri sağlayarak, entegre bir platform ve bu platform üzerinde işleyen bir uygulama mağazası ve ekosistem ile birlikte bulut çözümlerine 5G bağlantılı, güvenli ve açık bir platform geliştirmeyi ve bu platformu kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Önerilen proje, araç içi servis ve uygulamaların internet bağlantısı vasıtasıyla buluta erişimini sağlayan ‘açık ve güvenli’ bir platformu içerir ve entegre bir açık kaynaklı yazılım geliştirme ekosistemi tarafından desteklenir.

ITEA 3 kapsamındaki proje çalışmaları 5 farklı ülkeden 21 partnerle sürdürülüyor.

STeM: (Güvenli e-Sağlık Çözümleri) 

STeM projesi, yenilikçi IoT teknolojilerini mevcut e-Sağlık çözümlerine sorunsuz entegre ederek, birlikte çalışabilirlik, emniyet, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi zorluklara yenilikçi çözümler sağlamayı hedefliyor.

Projede "güvenli işlem ve e-tıbbi bakım" alt yapısı geliştirilmesinin yanı sıra, IoT etkinleştirilmiş STeM platformu, telekomünikasyon sektöründe yeni, güvenli IoT tabanlı hizmetlerde bir temel taşı olarak kullanılabilen bazı temel servisleri de tanımlayacaktır. Bu temel servisler, servis sağlayıcılara, sektör için yeni iş olanakları sağlayacak ve yenilikçi IoT tabanlı hizmetleri hızla geliştirmelerinde yardımcı olacaktır. 

Celtic Plus kapsamındaki proje çalışmaları Türkiye’nin proje koordinatörlüğünde 4 farklı ülkeden 20 partner ile sürdürülmektedir.

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!