Yeni Nesil Veri Merkezi

Veri Merkezi– IaaS (Infrastructure as a Service) & PaaS(Platform as a Service)

Servis sağlayıcıların tesislerinde bulunan sunucu, depolama, yönlendirici, anahtar, güvenlik duvarı, yük dengeleyici gibi cihazların, mülkiyeti kullanıcısının üzerinde olmaksızın kiralanarak kullanılmasıdır. Bu servis çeşidine sanallaştırma ortamları da dahildir. Sadece fiziksel cihaz parkından oluşması gerekmez.

PaaS (Platform as a Service)

Kullanıcıların, üzerinde kendi web uygulamalarını geliştirebilecekleri, çalıştırabilecekleri ve yönetebilecekleri bir platformdur. Kiralama prensibiyle çalışıldığı için, sahip olma maliyetlerini sıfıra düşürdüğü kullanıcıları, ürünlerin bakım ve yükseltme maliyetleriyle uğraşma zorunluluğundan kurtarır. Platformun kurulumu ve ayakta tutulması için kullanıcının bilgi birikiminin olması gerekmez, bu bilgilere servisi veren sağlayıcının sahip olması yeterlidir.

NFV (Network Function Virtualization)

Geleneksel ağ bileşenlerinin (yönlendirici, anahtar, güvenlik duvarı, yük dengeleyici gibi), endüstrinin marka-bağımsız sunucuları üzerinde, her biri ağ fonksiyonuymuş gibi, sanal cihazlar olarak çalıştırılmasıdır. Cihaz bağımsız kurulumda, kabiliyet ve kapasite artırımı için marka bağımlı yeni donanım versiyonlarının piyasaya çıkmasını beklemeye gerek yoktur.

Ağ iletişim fonksiyonlarının tek bir kontrol noktasından, istenildiği gibi kapatılıp açılabilmesi; istenen coğrafi konumda hazırlanmış paket konfigürasyonuyla bir anda yaratılabilmesidir. Söz gelimi, bir servis sağlayıcının İstanbul’daki merkezinden yapılan kısa bir konfigürasyonla, Türkiye’nin veya dünyanın herhangi bir noktasındaki veri merkezinde, istenen veri merkezi topolojisinin bir anda beliriverecek biçimde kurgulanabilmesidir.

Açık Uygulama Programlama Arayüzü (API) vasıtasıyla, marka bağımsız olarak, genel teknolojiyi kendi mimarisinde destekleyebilen bütün markalarla uyum içerisinde hizmet dağıtımını (service-delivery) otomatize edebilmesidir.

SDN (Software Defined Networking)

Yazılım tarafından tanımlanan ve Açık Uygulama Programlama Arayüzü (API) vasıtasıyla donanımdan bağımsız şekilde uygulama yönelimli (application-centric) olarak, farklı BT gruplarının aynı politika etrafında toplanmak suretiyle ortak hareket edebilmesine olanak veren bir yaklaşımdır.

Organizasyonların uygulama yayılma (deployment) ve teslim (delivery) sürelerini anlamlı ölçüde kısaltarak kolaylaştıran, hata yapma riskini azaltan, maliyetleri kritik şekilde düşüren, politikalar doğrultusunda yürütülen (policy-driven) bir süreç-akış otomasyon yaklaşımıdır. Farklı BT gruplarının ortak politikalar vasıtasıyla aynı dili konuşmasını sağlayarak, kurulum ve işletme süreçlerini çok daha sade ve kısa sürede tamamlanabilir kılar.

Netaş olarak, “Güvenilir-Teknoloji-Danışmanı” ve “Türkiye’ nin 1-numaralı Sistem Entegratörü” kimliğimizle kesintisiz ve sürdürülebilir kurulum-bakım-destek hizmetleri sunmanın yanı sıra; sahip olduğumuz ArGe birimi sayesinde de yeni teknoloji ve yaklaşımları zamanın ve sektörlerin değişen ihtiyaçlarına göre özgün bir yaklaşımla şekillendiriyoruz.

Sistem Çözümleri

Sunucu Çözümleri

Sunucu Çözümleri

Sunucu çözümlerine yönelik tasarım, satış, kurulum ve satış sonrası destek hizmetleri sağlıyoruz. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, dünyaca kabul görmüş ve sektörde söz sahibi üreticilerle işbirliği içerisinde çözümler sunuyoruz.

Blade Sunucular

Fiziksel alan ve enerji kullanımını en aza indirmek için optimize edilmiş, modüler bir tasarıma sahip, sade bir sunucudur. Blade sunucular, yer ve enerjiden tasarruf sağlamanın yanı sıra; anında fonksiyon değiştirme, kapasiteyi isteğe göre ayarlama, sanallaştırmaya uygunluk gibi özellikleri sayesinde işletmelere çevik ve esnek bir BT altyapısı sunar.

Blade Sunucuların Kullanılabileceği Ortamlar:

 • Veri Merkezi Altyapıları
 • Sanallaştırma Altyapıları
 • Bulut Bilişim Altyapıları
 • Büyük İşletmelerin BT İhtiyaçları
 • Web Hosting Altyapıları
 • Yüksek Başarımlı Hesaplama Kümeleri

Raf Tipi ve Kule Tipi Sunucular

Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu bilgisayar altyapısının merkezinde bulunan sistemlerdir. Tüm işlemci gücünü, bellek miktarını, genişleme ve dış dünyaya bağlantı seçeneklerini üzerinde barındıran sunucular, Raf Tipi ve Kule Tipi olarak ikiye ayrılır.

Raf Tipi ve Kule Tipi Sunucuların Kullanılabileceği Ortamlar:

 • Sanallaştırma Altyapıları (Raf Tipi)
 • Dağıtık Şube Altyapıları (Kule Tipi)
 • Veri Tabanı Sunucuları (Raf Tipi)
 • Mesajlaşma Sunucuları (Raf Tipi)
 • Kümeleme (Raf Tipi)
 • Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler (Raf ve Kule Tipi)
 • Dosya ve Yazıcı Paylaşımı, Alan Denetleyicisi (Domain Controller), Yedekleme Çözümleri (Raf ve Kule Tipi)

 

Sunucu, bir işletmenin bilgiişleminin tam merkezinde yer alır. İşletmenin ihtiyacı olan uygulamaların çalıştırıldığı bir platformdur ve her işletmenin sunucu gücüne ihtiyacı vardır.

 

Bütünleşik Çözümler ve SAP Hana Çözümleri

Bütünleşik Çözümler ve SAP HANA Çözümleri

Sunucu, depolama ve sanallaştırma altyapısını tek platformda, kuruma özel ve kullanıma hazır şekilde sunan sistemlerdir. Bu sistemlerin en önemli özelliği, kurulum ve kullanım sırasındaki işletme maliyetlerini mümkün olduğunca azaltmasıdır. Çözümler üzerindeki tüm yazılım ve donanım uyumlulukları test edilmiş olduğundan, projelerin tasarım süreçleri hızlıca gerçekleşebilir. Bütünleşik sistemlerin tek ara yüzden yönetilerek zaman kazandırması, sınırlı BT kaynaklarının esas işlerine ve sistemleri geliştirmeye daha çok vakit ayırmasını sağlar.

SAP HANA Çözümleri

SAP HANA Çözümleri, yazılım ve donanımın farklı ölçeklerde bir arada sunulduğu bütünleşik hazır paketlerden oluşur. Yüksek hızlı veri tabanı analizi yapan SAP HANA çözümleri, müşterinin SAP altyapısının ölçeğine göre tek node SAP HANA sunucusu olabildiği gibi, daha büyük ölçekte sunucu, depolama ve ağ ürünlerinden de oluşabilir. SAP HANA çözümleriyle beraber hızlı raporlama yapılabilen bir ortamda, kurumlar için farklı analiz senaryoları oluşturulabilir. In-Memory teknolojisini kullanan SAP HANA çözümleri, bu sayede yüksek hızlı veri tabanı analizi yapabilir.

Sadece bir arayüzle yönetilerek zaman kazandırması, sınırlı BT kaynaklarının esas işlerine ve sistemleri geliştirmeye daha çok vakit ayırmasını sağlar. Müşteriye ve çözüme özel olarak arayüz hazırlanır.

Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri

Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri

Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, veri depolama ve yedekleme donanım çözümlerine yönelik tasarım, satış, kurulum ve satış sonrası destek hizmetleri sağlanıyor. Sahip olunan verinin herhangi bir nedenle zarar görmesi, kurum süreçlerinde ciddi zararlara neden olabiliyor. Felaket durumu sonrasında verilerin geri yüklenememesi kurumun ticari faaliyetine son vermesine neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Depolama Alanı Sanallaştırma

Depolama ortamında bulunan birden fazla depolama ünitesini yönetmek, zor ve vakit alan bir durum. Depolama sanallaştırması, bu tip zorlukları ortadan kaldıran bir katman. Depolama sanallaştırması yapılan ortamda verilerin depolama üniteleri arasında çevrimiçi olarak taşınması, farklı depolama cihazlarında verilerin kopyalarının tutulması, marka bağımsız şekilde depolama alanının büyütülmesi mümkün oluyor. Marka ve model bağımsız kullanım, mevcut yatırımınızın korunmasını sağlıyor.

Nesne (Object) Depolama Sistemleri

Nesne depolama, veri depolamada gerçekleştirilen yeni bir çözüm mimarisi. Veri bloklarını basit bir şekilde izlere ve kesimlere yerleştirmek yerine, çeşitli boyutlarda veri nesnelerini ve bunlarla ilişkili meta verileri oluşturma, depolama ve dağıtma işlemlerini içeriyor. Her nesnenin ayrılamaz şekilde kendisine bağlanmış zengin meta verileri, uzun süreli saklamanın yanı sıra, verilerin zaman içinde güvenli ve erişilebilir kalmasına da olanak sağlıyor. Büyük ölçekli dijital içerik ve uzun süreli veri depolama için ideal olan nesne depolaması, kurulum ve yönetim karmaşıklığının ve yüksek performanslı depolama maliyetlerinin önüne geçiyor.

Veri Depolama ve Felaket Kurtarma Çözümleri Entegrasyonu

Depolama ihtiyaçları her geçen gün katlanarak artıyor. Netaş olarak, depolama ortamının Senkron veya Asenkron şekilde farklı veri merkezlerine taşınması için yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz.

Sanallaştırma teknolojisinin sağladığı çeviklik ve depolama cihazları, hem entegrasyonu hem de felaket kurtarma senaryolarını daha kolay hale getiriyor. Fiziksel teyp yedeklemesi felaket planlarının vazgeçilmez bir parçası olduğu için, teyp yedeklerinin mutlaka veri merkezi dışındaki emniyetli kasalarda muhafaza edilmesini öneriyoruz.

Günümüzde Felaket Kurtarma Çözümleri’ne Etki Eden Teknolojiler:

 • Deduplication (Tekilleştirme)
 • Sıkıştırma
 • Snapshot teknolojileri
 • WAN optimizasyonu
 • Daha hızlı bant genişlikleri
 • Sanallaştırma yazılımlarının depolama cihazları ile entegrasyonu

Veri Depolama ve Yedekleme Donanım Çözümleri Portföyü:

 • Üst ve Orta Ölçekli Blok Depolama Üniteleri
 • Üst ve Orta Ölçekli NAS Depolama Üniteleri
 • Tümleşik Depolama Üniteleri
 • Nesne Depolama Üniteleri
 • Veri Arşivleme Sistemleri
 • Depolama Alanı Sanallaştırma Üniteleri
 • SAN Ağ Altyapıları
 • Bütünleşik Ağ Altyapıları (Converged)
 • Üst ve Orta Ölçekli Teyp Kütüphaneleri
 • Sanal Teyp Kütüphaneleri (VTL)
 • Deduplication (Tekilleştirme) Üniteleri
 • Yedekleme ve Replikasyon Yazılımları

Depolanan verinin her geçen gün arttığı ve verinin kurum süreçleri için daha kritik bir rol oynadığı günümüzde, verinin geri dönülebilecek şekilde yedeklenmemesi büyük risk oluşturuyor. Bu sebeple müşterilerin ihtiyaçlarına özel yedekleme sistemleri tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Yeni teknolojik eğilimler doğrultusunda çözümleri güncelliyor ve müşterilerimize sunuyoruz.

Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma Çözümleri

Müşteri beklentileri doğrultusunda, sanallaştırma çözümlerine yönelik tasarım, satış, kurulum ve satış sonrası destek hizmetleri sağlanıyor. Sunucu, masaüstü, yazılım ve depolama alanı sanallaştırma çözümleri sayesinde, müşterilerin donanım altyapısının en verimli şekilde kullanılması ve yönetim kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

 

Sanallaştırmanın getirdiği yönetim kolaylığı, fiziksel donanım altyapısının ve güç tüketiminin azaltılması, tüm sektörlerin BT yükünü hafifletiyor. Sanallaştırma çözümleri, felaket kurtarma senaryolarının başlangıç noktasını oluşturuyor. Masaüstü Sanallaştırması sayesinde, kurumsal önem taşıyan içeriğin korunması, masaüstü yönetimine ayrılan zamanın ve maliyetin ciddi düzeyde düşürülmesi, geniş bir yelpazedeki istemcilerin desteklenmesi, kullanıcıların mobil çalışmalarına imkân sağlanması mümkün oluyor. Uygulama Sanallaştırması sayesinde, veri tabanları, ERP, CRM, e-posta, ortak çalışma, iş zekâsı gibi hayati önem taşıyan iş uygulamaları ve platformları sanallaştırılarak, veri merkezine taşınabiliyor. Böylece, sanallaştırılmış iş uygulamalarının yönetimine, izlenmesine, iş sürekliliği ve felaket kurtarma çözümlerine imkân tanınıyor. Yeni teknolojik eğilimler doğrultusunda çözümleri güncelleyerek sunuyoruz.

 

Sunucu Sanallaştırma Çözümlerinin BT Altyapısına Sağladığı Faydalar:

 • Sunucu Konsolidasyonu
 • Ölçeklenebilirlik, Güvenilirlik, Çeviklik
 • Kaynak Kullanımının Üst Düzeye Çıkarılması
 • İş Sürekliliği
 • Enerji Verimliliği
 • Yedekleme Kolaylığı

 

Sanallaştırma Çözümleri Portföyü:

 • Sunucu Sanallaştırma
 • Depolama Alanı Sanallaştırma
 • Masaüstü Sanallaştırma
 • Uygulama Sanallaştırma
 • Sanallaştırma Yönetim Yazılımları

Sanallaştırılmış ortamlar, yönetimi, izlenmesi, iş sürekliliği ve felaket kurtarma çözümlerine imkân tanınması açısından işletmeler için ideal yapılar. Sunucuların sanallaştırılması sayesinde, veri merkezlerindeki elektrik ve soğutma giderleri de azaltılabiliyor.

İstemci / Yazıcı Çözümleri

İstemci / Yazıcı Çözümleri

Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, istemci çözümlerine yönelik tasarım, satış, kurulum ve satış sonrası destek hizmetleri sağlıyoruz. İstemci çözümleri, tüm sektörlerdeki işletmeler için en temel ihtiyacı karşılıyor. Gelişen ve değişen teknoloji sayesinde, müşteri ihtiyaçlarına yönelik çok geniş bir yelpazede ürünler sunuluyor. Günümüzdeki mobilite ve her yerden bilgiye ulaşma beklentileri doğrultusunda, geleneksel masaüstü ürünlerinin yerini tablet çözümleri alıyor ve ürün çeşitliliği teknolojiyle beraber giderek artıyor. Farklı özelliklerdeki istemci ürünlerinin yönetilmesi ve sisteme entegre edilmesinin sağlanması konusunda birçok çözüm sunuluyor. Bu çeşitlilikle beraber, güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve ortama uygun hale getirilmesi de zorunlu kılınıyor. Netaş olarak, yeni teknolojik eğilimler doğrultusunda çözümler güncelleyerek müşterilere sunuyoruz.

İstemci Çözümleri Portföyü

Kurumsal Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarlar

Kurumsal PC ve Notebook ürünleri, işletmelerin en temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kurumsal ve güvenli yongalara sahip olmaları, daha geniş servis imkânı sunmaları, özelleştirme yapılabilmesi, yerleştirme istasyonu (docking station) bağlantıları, kurumsal aksesuarlar, fiziksel dayanıklılığa (stability) sahip olmaları sebebiyle, üst ve orta ölçekli müşteriler tarafından tercih ediliyor.

İş İstasyonu ve İnce İstemci Çözümleri

Masaüstü ve mobil iş istasyonu çözümleri, başta CAD/CAM uygulamaları olmak üzere, kuvvetli grafik işlemler gerektiren, güçlü hesaplamalara ihtiyaç duyulan programların kullanıldığı ortamlar için ideal. Bu ürünleri diğer çözümlerden ayıran temel özellik, kullanılan kuvvetli donanımlar sayesinde kararlı ve yüksek performansla çalışmaları. Masaüstü ve Uygulama Sanallaştırması yapılmış ortamlarda, yönetim kolaylığı, enerji tasarrufu ve maliyet avantajı sağlayan ince istemci çözümleri sağlanıyor. Bu çözümler sayesinde bilgi güvenliği ve hızlı erişim imkânları sunuluyor.

Tablet Çözümleri

Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve müşteri beklentileri doğrultusunda tablet çözümler sunuluyor. Müşteri ihtiyaçlarına uygun farklı işletim sistemlerine, farklı ekran büyüklüklerine ve farklı kullanım alanlarına yönelik çözümler sağlıyoruz. Yakın gelecekte, Kurumsal PC ve Notebook ürünlerinin çoğunlukla tablet çözümleriyle yenilenmesi bekleniyor. Ürün alternatifleri arasında, yerli ve uluslararası birçok markaya ait çözümler bulunuyor.

Baskı Sistemleri Çözümleri

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, baskı sistemleri çözümlerine yönelik tasarım, satış, kurulum ve satış sonrası destek hizmetleri sağlanıyor. Çözümün kapsamı, tek bir yazıcıdan tüm kurumsal baskı yönetime kadar değişip genişleyebiliyor. Ayrıca, yeni eğilimler ve gelişmeler doğrultusunda sayfa başı ve benzer baskı çözümleri sunuluyor.

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!