Blog

Teknolojinin Geleceğine Dair Tümleşik Öngörüler

Yakın zaman önce Institute for the Future (Gelecek Enstitüsü), teknolojinin gelecek şekillenmesi ile ilgili bir rapor yayınladı. Hazırlanan bu raporda teknolojinin kullanıldığı kimi alanlarda geleceğin nasıl şekilleneceğine ve ne gibi inovatif öğelerin öne çıkacağına dair bir öngörüde bulunuluyor. Raporun hazırlanışı sırasında öncelikle teknolojinin dokunduğu 13 alan belirlendi. Daha sonra bu alanlardan hareketle, geleceğe dair çeşitli öngörülerde bulunuldu. İlk önce bu 13 başlık nedir; onları bir inceleyelim.

 

Şekil 1: Gelecek

 • Maddeler: Malzeme bilimindeki ve mühendisliğindeki gelişmeler
 • Yaşam Bilimi : Genetik, organizmalar, bio-materyaller ve ekoloji konularına olan yaklaşımlardaki değişiklikler
 • Kişisel Deneyimleme : Dünyayı algılama ve onu kontrol etme şekillerini etkileyen gelişmeler
 • Kültür ve Toplum : Bireylerle ve gruplarla olan ilişki modellerindeki değişiklikler
 • Bilgi Ağları : İnternet ve sayısallaşmanın getirdiği yapısal yenilikler
 • Dağıtık İşleme : Sayısal bilgilerin işlenmesinde yeni yollar ve bunların organizasyonu
 • Yapay Zekâ : Yazılım ve makine dünyasındaki karar verme yetilerinde sınırlara ulaşma
 • Yeni Rekabet : Sanayide ve iş modellerinde yeni düzenlemeler
 • Veri : Akıllı sistemler tarafından toplanan bilgilerin ve istatistiklerin işlendiği uygulamalar
 • Lojistik : Fiziksel taşımacılık, insan ve nesnelerin koordinasyonu ile ilgili değişimler
 • Kaynaklar : İşlenmemiş materyallerin kullanımı ve elde edilmesi ile ilgili değişiklikler
 • Endüstri : İmalat ve üretim proseslerinde değişiklikler
 • Ağ Tabanlı Cisimler : Sıradan nesnelerin haberleşmesi ve düşünme kabiliyeti kazanması konusunda inovasyonlar

Şekil 2: Alanlar ve Öngörüler

Yukarıdaki bu 13 alanı incelediğimizde, özellikle 3 temanın öne çıktığını görüyoruz: İnsan, Madde ve Bilgisayar. Bu üçlü yapı birbirlerini karşılıklı besleyerek yeni fiziksel ve sanal gerçeklikleri inşa etmektedir.

“Gelecek Enstitüsü” bu 13 alanın kesişim kümelenmesinden yararlanarak aşağıdaki 20 öngörüyü üretti. Tabloda ayrıca her öngörünün yukarıdaki 13 alandan hangileri ile ilgili olduğu ve o öngörüyü destekleyici gelişim/yenilik bilgilerine de yer veriliyor.

Öngörü Kesişim Kümesi Destekleyici Gelişim/Yenilik
Biyoüretim ile doğanın yeninden inşa edilmesi Maddeler, Yaşam Bilimi, Endüstri Biyo-baskı/yazıcı teknolojileri
Mikro canlılar ile virüsler üzerinde hâkimiyet kurma Maddeler, Yaşam Bilimi Probiyotik şekerler
Düşünme yetisi ve duyguların ölçülebilir olması Yaşam Bilimi, Kişisel Deneyimleme Biyolojik anlamda geri bildirim sağlayabilen giysiler
Başkalarının gözü ile olaylara bakabilme Kişisel Deneyimleme, Kültür ve Toplum, Bilgi Ağları Sanal empati
Gerçeğin ardına erişme Kişisel Deneyimleme, Kültür ve Toplum İşaretleri algılayabilen artırılmış-gerçeklik özellikli gözlükler
Yazılımların kanunları belirleyebilmesi Kültür ve Toplum Hız limitlerinin otomatik olarak uygulanması
Programlanabilir işler Kültür ve Toplum, Bilgi Ağları Algoritmik koordinasyon
Zekâ sahibi ağlar Bilgi Ağları, Dağıtık İşleme Ucuz ve yüksek kapasitede işlem gücüne sahip donanım ve yazılımlar
Bulut ağların birleştirilerek bir süper bilgisayara dönüşmesi Bilgi Ağları, Dağıtık İşleme, Ağ Tabanlı Cisimler Küresel olarak erişilebilen süper bilgisayarlar
İnternetin yeni bir ağların ağı halini alması Dağıtık İşleme, Ağ Tabanlı Cisimler, Yapay Zekâ, Yeni Rekabet Kafes ağların (mesh networks) birleştirilebilmeleri
Makinelerin sosyal hayata dâhil olması Dağıtık İşleme, Yapay Zekâ Robotlardan oluşan sosyal ağlar
Acemi Sihirbaz Sendromu (Sorcerer’s Apprentice Syndrome) problemindeki riskleri bile öngörebilecek bir algoritma Yapay Zekâ, Yeni Rekabet Yüksek frekans hacimli algoritmalar
Ağ katmanında yönlendirmenin yeni web modellerine ayak uydurması Ağ Tabanlı Cisimler, Yeni Rekabet, Veri, Lojistik İnsansız hava araçlarının (drone) otomatik olarak ağ içerisinde dolaşması
Veri yarışlarında bilgiden iç görüye doğru yöneliş Ağ Tabanlı Cisimler, Veri Harmanlanmış veri analizi
İş gücü kullanımında insan-makine arasındaki ayrışmanın dengelenmesi Ağ Tabanlı Cisimler, Veri, Lojistik Robotların insanlarla yan yana çalışması
Çöp atıklarının değerlendirilmesinin önem kazanması Lojistik, Endüstri, Kaynaklar, Maddeler Yeni nesil geri dönüşüm modelleri
Uzaydaki yeni yaşam düzeni ile ilgili inovasyon yapılması Lojistik, Kaynaklar Uzaya uçuşların ticarileşmesi
Yerel ölçekte enerji üretiminin akıllı şebekelere güç katması Lojistik, Kaynaklar Yerel enerji üretiminin kolay takip edilebilmesi
Sihirli materyallerle dijital aygıtlarda evrim Kaynaklar Nanomakineleşmedeki ilerlemeler
Grafit özellikteki süper materyallerin nano devrimi hızlandırması Kaynaklar, Maddeler Süper iletken bataryalar

Tablo 1: Öngörüler

Yukarıdaki 20 öngörünün dışında yeni öngörüler önermek de mümkün. Mesela benim hemen aklıma gelen bir iki öngörü şöyle: Şehir mimarisinin içinde yaşayan bireylerle beraber tasarlanması, Bireysel üretim modelinin hız kazanması vb. gibi. Gelecekle ilgili öngörülerde bulunmak önemli ama daha da önemlisi bu tahminler ışığında bir vizyon ortaya koyabilmek.

Kaynaklar:
http://www.iftf.org/maps/20-combinatorial-forecasts/
https://testautomationpatterns.wikispaces.com/SORCERER’S+APPRENTICE+SYNDROME
http://diydrones.com/
http://www.kurzweilai.net/graphene-superconducting-property-discovered

Tarih: 18.08.2014 23:47 Yazar: Necip Gözüaçık

Yazar'a Soru Sorun!

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!