Blog

IEEE’nin Gözünden 2022 Teknolojileri

Teknolojinin ilerlemesinde büyük rol üstlenen, dünyanın en büyük teknik ve mesleki organizasyonu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü), bünyesindeki Bilgisayar Topluluğu koordinatörlüğünde yakın gelecekte teknolojinin nereye doğru evrileceği konusunda çok önemli ve kapsamlı bir rapor hazırladı.

Raporda 2022 yılı itibari ile yeni nesil endüstriyel devrimin yaşanmasını sağlayacak 23 inovatif teknolojiye yer veriliyor. Ayrıca rapor içerisinde, her bir teknoloji için de mevcut durum, karşılaşılabilecek sorunlar, gidebileceği uç noktalar vb. konu başlıkları üzerinden detaylı analizlere yer veriliyor.

ieee

Raporda bu 23 teknoloji konusu aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 • Siber Güvenlik
 • Açık Fikri Mülkiyet Hakları
 • Sürdürülebilirlik
 • E-Öğrenme
 • Kuantum Bilişim
 • Nanoteknoloji
 • 3D Entegre Devreler
 • Kalıcı Hafıza Kartları
 • Çok Çekirdekli İşlemciler
 • Fotonik Silikon İşlemciler
 • Ağ Yapıları ve Erişilebilirlik
 • Yazılım Tabanlı Ağlar
 • Yüksek Kapasiteli Bilgisayarlar
 • Bulut Bilişim
 • Nesnelerin İnterneti
 • Doğal Kullanıcı Ara yüzleri
 • 3 Boyutlu Yazıcılar
 • Büyük Veri
 • Makine Öğrenmesi ve Akıllı Sistemler
 • Bilgisayar Görme ve Örüntü Tanıma
 • Yaşam Bilimleri
 • Biyoinformatik
 • Tıbbi Robotlar

Yukarıdaki teknolojik başlıkların dışında kalan ve aslında önemli olan birçok konu mutlaka vardır ancak burada seçilen küme de oldukça önemli ve gelecekle ilgili kritik teknolojilere işaret ediyor. Gelin isterseniz kısaca bu teknolojilerin önlerinde ne gibi engeller ya da sorunlar olabilir bahsedelim.

Aşağıdaki tabloda, raporda yer verilen söz konusu teknolojiler ve onların karşılaşabileceği sorunlar bir arada yer alıyor.

İnovatif Teknoloji
Karşılaşılabilecek Problemler
Siber Güvenlik
 • Güvenlik ile Gizlilik arasındaki ayrımın iyi yapılması gerekir
 • Sivil güvenlikle ilgili politik yaklaşım farklılıkları ortaya çıkabilir
Açık Fikri Mülkiyet Hakları
 • İnternet ortamında erişime açık olan kaynak kodlarla ilgili güvenlik, doğruluk ve geçerlilik gibi noktalar çok önemli
Sürdürülebilirlik
 • Enerji ihtiyacı günden güne artacak
 • Veri merkezleri ciddi enerji harcadığından elektrik santrallerine yakın konumda yapılandırılmaları önemli
E-Öğrenme
 • Web üzerinden alınan derslerin tamamlanma oranı geleneksel sınıf bazlı sistemlere göre oldukça az ve bu da gerçekten o bilgi ile donatılmış insan sayısını azaltabilir
 • Bazı ders içeriklerinin, web ortamının yanı sıra fiziki olarak da elde edilmesi gerekecektir
 • Derslerin yoklaması ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir
 • Geleneksel öğrenme modelinde yer alan öğretmen ile birebir çalışma, takım çalışması yapma gibi olanaklar sınırlı olacak
Kuantum Bilişim
 • Bu teknolojinin potansiyeli gerçekten sonuna kadar kullanılabilecek mi burası açık olan bir nokta.
 • Akademik alanda yeterli donanımda bilim insanı olması gerekir
Nanoteknoloji
 • Nanoteknoloji ile birlikte çok küçük cihazlar bile bilgi toplama ve gözlem yapabilme yeteneğine sahip olacak. Bu durum etik ve gizlilik konularında hassasiyete neden olabilir
 • İnsan vücudu üzerinde kullanılacak nanoteknolojik malzemelerin neden olabileceği öngörülemeyen etkileşimler olabilir
3D Entegre Devreler
 • Hibrit ekosistemde bu devrelerin test edilmesi, endüstride kullanımı gibi konularda ortak bir mutabakat sağlamak kolay olmayacaktır
 • Devrelerin ısınma sorunu ile ilgili sıkıntılar olabilir
Kalıcı Hafıza Kartları
 • DRAM teknolojisinin ölçeklenebilirlik anlamında problem yaşıyor olması, DRAM üzerine geliştirilen bu yeni sistem için de bir handikap yaratabilir
Çok Çekirdekli İşlemciler
 • Düşük güçte çalışan bu mimari yapılar ölçeklenebilirlik ve programlanabilirlik anlamında sıkıntılar yaşayabilir
 • Hata ayıklama ve gözleme araçlarının kısıtlı olması
Fotonik Silikon İşlemciler
 • Bu yapıdaki işlemcilerin paket yapıda birleştirilmesi konusundan oldukça hassas davranmak gerekir
Ağ Yapıları ve Erişilebilirlik
 • Özellikle siber fiziksel sistemlerin yaygınlaşmaya başlaması ile enerji yönetiminin iyi bir şekilde yapılması gerekir
Yazılım Tabanlı Ağlar
 • SDN yazılım modülü olan OpenFlow mimarisini mevcut switch/yönlendirici donanımlarına uygulamak çok kolay olmayacaktır
 • Güvenlik
 • SDN mimarisinde kontrol biriminin ağda yaşanan çökmelere karşı çok güçlü olması gerekir
Yüksek Kapasiteli Bilgisayarlar
 • Güç kontrolü ve limiti anlamında ölçeklenebilirlik
 • Programlama dillerinin ve araçlarının uyumlu olması gerekir
Bulut Bilişim
 • Henüz tam bir standartlaşma olmaması
 • Bulutlar arası birlikte çalışabilirliğin tam anlamıyla henüz gerçekleşmemesi
Nesnelerin İnterneti
 • Sürekli gözleniyor/izleniyor olmak pratikte insanlar tarafından olumsuz karşılanabilir
Doğal Kullanıcı Ara yüzleri
 • Günlük hayattaki birçok ürün ya da uygulamanın hala geleneksel ara yüzlerle çalışıyor olması
3 Boyutlu Yazıcılar
 • Yazıcıların girdi olarak beklediği veri formatının kompleks tasarımlar için yetersiz kalması
 • Sosyal, yasal, çevresel problemlere yol açabilme potansiyeli. Örnek olarak 3 boyutlu yazıcı ile silah üretimi de yapılabilmekte.
Büyük Veri
 • Veri kaynaklarının çok çeşitli olabilmesi, onların işlenmesi ve analiz edilmesini de oldukça güçleştirebiliyor
 • Verilerin saklanması için gereken alanın sürekli artıyor olması ve bunun iyi yönetilebiliyor olması
Makine Öğrenmesi ve Akıllı Sistemler
 • Makine öğrenmesine yönelik algoritmalara uygun şekilde veri setlerinin oluşturulması ve işlenmesi gerekiyor
 • Tamamen makineler tarafından karar verilen insana gerek duymayan ütopik bir sistemde güvenlik derecesinin belirsizliği
Bilgisayar Görme ve Örüntü Tanıma
 • Obje tanımlaması ile ilgili sınırların net olmaması
Yaşam Bilimleri
 • İnsan beyninin tam anlamıyla kavrama ve modelleme konusunda daha çok mesafe kat edilmesi gerekmesi
Biyoinformatik
 • Genomik data kümesinin oldukça büyük bir veri seti olması
 • Gen datalarının analiz edilmesinde klasik algoritmaların ve karar mekanizmalarının yetersiz kalıyor olması
Tıbbi Robotlar
 • Donanım ya da yazılım hataları sonucunda ölümle sonuçlanabilecek deneyimler
 • Tıp alanında görev yapan tüm çalışanların bu konu ile ilgili bir eğitim alması gerekmesi
 • Kırsal bölgelerde altyapının yetersiz olması robot uygulamalarının tam anlamıyla uygulanmasına engel teşkil edebilir.

Kaynaklar:

Tarih: 01.12.2014 00:00 Yazar: Necip Gözüaçık

Yazar'a Soru Sorun!

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!