Blog

Bulut Bilişimde Kişisel ve Kurumsal Çözümler

Günümüzün rekabetçi ve dinamik iş dünyasında, bulut bilişimle beraber artık cebimizde taşıdığımız akıllı cihazlara kadar giren veri kullanım oranı, teknolojinin de gelişimine paralel olarak büyük bir hızla artış gösteriyor. Kullanıcılar artık en ufak bir servis kesintisine, arızaya, gecikmeye, yavaşlamaya, veri kaybına veya güvenlik problemine tahammül edemiyor. Bu sebeplerden dolayı, bugün, kullanıcılara, giderek artan ihtiyacı karşılayacak ve artık dosya silmeyi gerektirmeyecek boyutlarda, 7Gb’a yakın ücretsiz depolama limitleri sunan e-posta sağlayıcıları var. Sadece basit bir üyelik gerektiren bu uygulamalar, şirketler ve kurumlar için veri depolama imkânı sunuyor. Bunun yanında, kullanıcılar usb bellekleri yanlarına almadan bulut bilişim sayesinde internet olan her yerden dosyalarına ulaşabiliyor. Yine Google Cloud gibi uygulamalarla kurumlar, çalışanlarına internet üzerinden kurum belgelerini görüntüleyebilme ve paylaşabilme olanağı sunuyor. Ayrıca devletler de vatandaşlarına, e-devlet uygulamalarıyla verilere daha hızlı erişebilme imkânı sağlıyor. Kullanıcılara bu gibi imkânlar verilmesinin yanı sıra, kayıpsız ve güvenilir veri kullanım deneyimi de sunulması, bugün ve gelecek için büyük önem taşıyor.

İş akışına kazandırdığı hızla, finans ve işgücü kaynaklarının verimlilik artışını, dolayısıyla maliyetlerin düşmesini sağlayan Bulut Bilişim; henüz bir standarda kavuşamamış olması ve son derece geniş tabana yayılan bir teknoloji tanımını içermesi nedeniyle, bazı belirsizlikler de taşıyor. Bulut Bilişim uygulamalarında veri gizliliği ve veri güvenliği gibi konular, hem kurum hem de kişiler açısından oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Bireysel kullanıcıların veya kurumların faydalandığı uygulamalarda, platform ve altyapı hizmetlerinde güvenlik açıklarının olmaması ve gizliliğin korunması, modelin sağlıklı yürümesi için en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Bu konuda yatırım yapan firmalar tarafından, konu üzerine ciddi araştırma ve çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunun sonucunda güvenlik riskleri azaldıkça, teknolojinin kullanımı da artıyor.

Yeşil veri merkezleri için “Bulut Bilişim”

Geniş olanaklar sunan “Bulut Bilişim” teknolojisiyle firmalar, yazılımlarını artık kurum içinde bir donanıma gerek kalmadan, bulut servisi üzerinden yani ortak bir donanımla da çalıştırabiliyor. Sunucu ve veri merkezlerinin elektrik tüketimiyle CO2 salınımı, Bulut Bilişim sistemleriyle merkezi ölçekte ve geniş kapsamlı olarak sunucu ve ağları konsolide edip, bir sistem üzerinde depolayabilme olanağı sunuyor. Böylece, sürekli olarak altyapıya yatırım yapma zorunluluğu ortadan kalkarken, enerji tasarrufu sağlanıp, karbondioksit emisyonları da büyük oranda düşürülebiliyor. Günümüzde bulut çözümlerinin yaygınlaşması, daha az kurum içi veri merkezine ihtiyaç duyulmasına ve daha çok ortak veri merkezinin yapılandırılmasına neden oluyor. Veri merkezleri arttıkça, veri merkezlerindeki yeşil teknoloji ihtiyacı da artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatılmış yeşil veri merkezleri de Bulut Bilişim sektöründe önem kazanıyor.

Bireysel kullanıcılar açısından “Bulut Bilişim”

Günümüzde kullanıcılar uygulamalara, artık herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden ve herhangi bir cihazdan yüksek hızda erişmek istiyor. Bu alandaki uygulamaların Bulut’ta yer alması, sürecin doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Bulut Servisi, her tür veriyi ve uygulamayı barındırmaya olanak sağlarken, bugünün popüler arşivleri müzik, sinema ve oyun üzerine kurulu bir sistem sunuyor. TV de bulut üzerinde yerini almış bulunuyor. Bir sonraki adımda, popüler olan ve yer kaplayan herhangi bir verinin Bulut üzerinde kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bunlar, bilgisayar programlarının depolanması, fotoğraf, kişisel video arşivi gibi öğeler de olabilir. Burada odak noktasının, verinin uzak cihazlarda saklanması ya da uygulanmasının her yerden erişilebilir ve çalışır durumda olması olduğunu unutmamak gerekir. Bununla birlikte bulut servisleri Türkiye’de en çok telekomünikasyon, eğlence ve tüketici elektroniği alanlarında kullanılıyor. Perakende, otomotiv ve son zamanlarda lojistik/dağıtım sektörleri de bu yatırımlarda öne çıkıyor.

Kamu kurumları açısından “Bulut Bilişim”

Kamuda, vatandaşa hızlı ve kaliteli çözüm sunmak ve kamu hizmetlerini sağlıklı yönetebilmek için, gerekli teknolojik altyapıya sahip olmak hedefleniyor. Bu nedenle kamu sektöründe yer alan tüm kurumlar, enstitüler ve üniversiteler, Bulut Bilişim alanında sunulan her türlü sistemi yakından takip etmeye çaba gösteriyor. Doğa bilimlerinden sosyal güvenliğe, bilimsel projelerden kamu güvenliğine ve birçok alanda anlık veya dönemsel tabanda artan kapasite gereksinimleri, kamu kurumlarını yeni çözümler aramaya yöneltiyor.

Kamuya açık işlemlerin detaylı olarak izlenmesi, şeffaf hale getirilmesi ve farklı lokasyonlarda aynı düzeyde erişilebilir olması gittikçe önem kazanıyor. Bu nedenle, kamuya açık verilerin ve toplumsal fayda sağlayan hizmetlerin taşıyıcısı konumunda bulunan uygulamalar, bulut servislerinde çalışabilir ve erişilebilir olmalı. Veri gizliliğinin ön plana çıktığı savunma sanayi ve istihbarat gibi kamu alanlarında ise, verilerin kapalı servisler üzerinde saklanması gerekliliği de yadsınamaz. Bu noktada veri gizliliğinin öne çıktığı alanlarda bilgi güvenliğine öncelikli yatırım yapılması ve bulut servisler üzerinde şifreli paketler aracılığıyla veri akışı sağlanması gerekiyor.

Yakın gelecekte “Bulut Bilişim”

Son yıllarda, tüketici ve kurumların gündelik hayatına hızla giren genişbant teknolojisi ve genişbant erişim, “Bulut Bilişim” sektörünün parlayan yıldızı oldu. Ortak kullanılan kaynaklar üzerinden verilen bilişim ve haberleşme hizmetlerini ifade eden bu teknoloji, günümüzün yeni ve büyük trendi olarak ortaya çıkıyor. Türkiye Bilişim Derneği’nin yaptığı tahminler doğrultusunda, Bulut Bilişim Sektörü büyüme eğiliminde süreklilik gösteriyor. Her alana yayılamasa da, önümüzdeki dönemde pazarın bireysel kullanıcılardan başlayarak, önemli oranda büyüyeceği varsayılıyor. İnternet’in geleceğinin bulut bilişimden geçtiği iddia edilerek, gelecekte, bilgisayar hard disklerinin yerine çevrim içi bulutların kullanılacağı ön görülüyor. Sektörün gelişmesiyle, özellikle bilişim teknolojisi tüketen toplumlarda, birçok bilgi dağıtımı sağlayan firmanın önemli bir konuma geleceği, hatta tüm bilgi-işlem uygulamalarının çevrim içi altyapıya kaydırılması öngörülüyor.

Bulut bilişim aracılığıyla verilerin merkezileştirilerek konsolide edilmesi, elde edilen iş analitiği sonuçlarının daha geniş kitlelere daha kısa sürede ulaştırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca analitik çözümlere yapılacak yatırım maliyetinin düşürülmesi de firmalara maliyet avantajı sağlıyor. Bu noktada bulut bilişimin, iş analitiği çözümlerinin yaygınlaşmasında önemli bir role sahip olduğunu söyleyebiliriz. Analitik, sadece üstlenilen misyonları iyileştirme ve maliyetleri kontrol altında tutmak için değil, aynı zamanda riskleri, tehditleri, dolandırıcılıkları ve istismarları tespit ederek, zamanında ve uygun aksiyon almaları açısından da değerli oluyor. Firmaların öncelikle data güvenliğine dikkat etmesi ve güvenlik prosedürleri belirlemesi gerekiyor, bilginin gizlilik derecesine göre; giriş kontrol listeleri ile buluta erişim belirli bilgisayarlarla sınırlandırılabileceği gibi önemli veri ve uygulamalara erişimler sms ile doğrulama ve hatta telefonla aranarak doğrulama şeklinde sınırlandırılabilir.

Günümüzde artan veriyle birlikte analizine duyulan ihtiyaçta artıyor. Eğer analize dönemsel olarak bir ihtiyaç varsa, örneğin firmanın ay sonu analiz raporlarına daha çok ihtiyacı varsa sadece ay sonu belirlenen dönem için buluttaki hız veya server belirlenen kurallar çerçevesinde arttırılabilir ve ihtiyaç sona erdiğinde bu değerler azaltılabilir. Bu şekilde firmalar maliyetlerini azaltmış ve sistemlerinde her zaman aynı performansı almış olur. Örneğin, yapılan araştırmalar online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişlerin % 60’ından fazlasının sabah 7 ile 11 arasında yapıldığını gösteriyor. Sabah 7 -11 arasında sunucu ve databaselerin sayısı yüke göre yükseltilebilir ve böylece bir kişi ya da bir milyon kişi için aynı hız sağlanmış olur. Böylelikle, devamlı olarak bir milyon kişiye hizmet edecek bir Bulut hizmeti satın almak yerine talebe göre kaynaklar düşürülerek tasarruf edilebilir.

Tarih: 15.09.2014 16:00 Yazar: Netaş

Yazar'a Soru Sorun!

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!