Blog

Akıllı Şehirler

Tüm dünya genelinde kentleşme oranı gittikçe yükseliyor. Yapılan tahminlere göre gelecekte dünya nüfusunun yaklaşık %90’ını şehirlerde yaşayanlar oluşturacak. Bununla birlikte şehirdeki yaşamın, her yönüyle iyi bir düzeye getirilmesi ve karmaşık “şehir ağı”nın çok iyi bir şekilde yönetilmesi doğru stratejiler geliştirilmesiyle paralellik oluşturuyor.

İşte bu noktada “akıllı şehir” (smart city) kavramı gündeme geliyor. Akıllı şehir kavramı en temelde bilişim teknolojilerinin tüm olanaklarından yararlanarak şehir hayatındaki fonksiyonların, uygulamaların etkili şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Akıllı şehir kavramının karakteristik özelliklerinin birçok kaynakta genel olarak 6 başlık altında toplandığını görüyoruz.

 • Akıllı Ekonomi
 • Akıllı Yurttaş
 • Akıllı Devlet
 • Akıllı Mobilite
 • Akıllı Çevre
 • Akıllı Yaşam

Gelin şimdi bu 6 başlığı biraz daha derinlemesine inceleyelim.

 

Akıllı Ekonomi
İş yerlerinde BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kullanımının yüksek oranda artması, girişimcilik ekosistemi ile ilgili destekler vb. gibi konuları bu başlık altında değerlendirebiliriz. Günümüzde dijital toplum çağında, artık kurumların kendi kültürlerini ve iş yapış şekillerini dijital ekonominin gereksinimlerine göre adapte etmeleri bekleniyor. Bu adaptasyonun en çok uygulandığı alan ise e-ticaret.  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, bu alanda ciddi bir büyüme olduğunu gözlemliyoruz Böylece, kurumlar e-ticaretin gücünden yararlanarak kendilerine yeni pazarlar buluyor, rekabet avantajı yakalama şansı elde ediyorlar.

Akıllı Yurttaş
E-eğitim, yaşam boyu öğrenme vb. gibi konuları bu başlık altında değerlendirebiliriz.  Teknolojinin gelişmesi eğitim – öğretim alanında birçok yeniliğe kapı açıyor.. Ülkemizde bunun en güzel örneği kuşkusuz  “FATİH Projesi”
Bu ve bunun gibi birçok eğitim-öğretim projesi ile vatandaşların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve bilgiye en iyi ve en doğru şekilde erişilmesi amaçlanıyor. Ayrıca şehrin gelişimi konusunda platformlar oluşturulması ve kişilerin bu platformları, gündelik işlerinde sıklıkla kullanarak tecrübe etmeleri, vatandaşa olduğu kadar yerel yönetimlere de kolaylık sağlıyor. . Yine ülkemizden bir örnek vermek gerekecek ise İstanbul’da Başakşehir Belediyesi TTNET ortaklığı ile bir Living-Lab oluşumu sağlandı. Bu platform ev, okul ya da ofislerde kullanılan her türlü ürün ve hizmetin gerçek uygulama denemesi için sağlanacak bir ortam.. Bu ortam belediye sınırları içinde hizmete açılmış bir konut, içinde yaşam olan evler veya daireler, okul veya bir kamu binasıdır. Başakşehir Living-Lab ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Akıllı Devlet
Vatandaşlık hizmetleri, e-devlet uygulamaları vb. gibi konuları bu başlık altında değerlendirebiliriz. İnsanların belediye vb. kurumlar ile ortak bir platform üzerinden buluşabilmeleri, yetkili mercilere görüşlerini, ihtiyaçlarını, problemlerini etkin bir şekilde aktarabilmesini sağlayan uygulamalardır. E-devlet uygulamalarının kullanım oranının arttırılması ve insanların bu konuda teşvik edilmesi yine bu kapsamdadır.

Akıllı Mobilite
İnsanların en yeni teknolojilere erişiminin arttırılması ve bunların günlük yaşam içerisinde en etkin şekilde kullanılması ile ilgili uygulamalar…

Akıllı Çevre
Gelecek nesillere, temiz bir dünya bırakmanın sorumluluğunu taşımalıyız. İleri teknolojilerin kullanılarak çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşamın sağlanması ”akıllı çevre” uygulamaları ile mümkün… Bilişim teknolojilerinde yer alan, “makinadan makinaya iletişim”, özellikle enerji verimliliği alanında çok verimli uygulamalara olanak sağlıyor.

Akıllı Yaşam
İnsanların kültür, sağlık,  güvenlik gibi konularda yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini hedefleyen uygulamalardır. E-sağlık teknolojileri ile uzaktan hastalık ve ilaç takibi, erken teşhislerin yapılabilmesi gibi örnekleri bu kapsam altında düşünebiliriz.

Akıllı şehir konusunda yapılmış olan ya da yapılması planlanan dünya genelindeki birkaç örneği paylaşmak istiyorum…

 • Hollanda’nın Amsterdam kenti akıllı şehir ile ilgili bazı projeler belirledi ve bunlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu projeler arasında “Sağlık Laboratuvarı”, “Enerji Yönetimi”. Proje listesinin tamamına buradan erişebilirsiniz.
 • Çevrenizde gördüğünüz bir problemi (çalışmayan sokak lambaları, yol çukurları vb.) yetkili mercilere raporlayabileceğiniz ilginç bir uygulama
 • İnovatif otobüs durağı projesi
 • Bluetooth ile trafik yoğunluğu izleme sistemi
 • Fütüristik otoyol

Mashable.com  sayfasının yapmış olduğu bir çalışmada ise her akıllı şehrin sahip olması gereken 25 teknoloji/uygulama aşağıdaki şekilde sıralanmış.


 1. Şehirdeki gelişmelerle ilgili bilgi veren ve insanlardan geri bildirim alan uygulamalar
 2. Park yeri uygulamaları
 3. Vatandaşların katılımını sağlayacak ve işbirliğini arttıracak uygulamalar
 4. Atık yönetim sistemleri
 5. Dijital otopark ödeme sistemleri
 6. Şehir rehberi uygulaması
 7. Şehrin çeşitli noktalarında dokunmatik ekranlar
 8. Metro ve tren gibi ulaşım noktalarında Wi-Fi erişimi
 9. Sürdürülebilir ve enerji verimliliği olan konutlar
 10. Gerçek zamanlı bilgi veren dinamik kiosklar
 11. Sosyal medya tabanlı acil uyarı ve kriz merkezi sistemleri
 12. Polislerin gerçek zamanlı veri kullanarak ortamı monitör etmesi ve suçların engellenmesine yardımcı olacak uygulamalar
 13. Daha fazla toplu taşıma kullanımı ve yüksek hızlı ulaşım araçları
 14. Suç oranı yüksek bölgelerde yüksek teknolojili 24×7 izleme sistemleri
 15. Güneş enerjili şarj istasyonları
 16. Güneş panelli evler
 17. Ortak bisiklet kullanımı uygulamaları
 18. Satın alma yerine ortak kullanıma dayalı ekonomi
 19. Ev ve işyerlerinde akıllı sıcaklık kontrolü sistemleri
 20. Alternatif yollarla ilgili bilgi veren trafik uygulamaları
 21. Geri dönüşümlü su sistemleri
 22. İnsanların katılımı ile kentsel planlamaların belirlenmesi
 23. Herkesin yararlanabileceği geniş bant erişim sistemleri
 24. Mobil ödeme uygulamaları
 25. Ulaşım için ortak araç kullanımı

Özellikle M2M (Machine-to-Machine) ve IoT (Internet of Things) alanındaki gelişmeler akıllı şehir uygulamalarının da önünü açacaktır.
Kalabalık nüfusa sahip dünyanın en gözde şehirlerinden İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak, dileğim, kentimizin bir an önce bir “akıllı şehre” dönüşmesi…

Kaynaklar:

Tarih: 15.02.2013 07:13 Yazar: Necip Gözüaçık

Yazar'a Soru Sorun!

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!